Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar
Haziran 2022
ISBN: 978-625-8352-00-9
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9

Enerji alanında çalışan bilim insanları ve uzmanları tarafından büyük bir titizlikle hazırlanana kitap, enerji konusuna bütüncül bir yaklaşım getiriyor. Temel termodinamik kavramları ele alarak başlayan eser, enerjinin üretiminden tüketimine kadar bütün süreçleri inceliyor, enerji ve yenilikçilik boyutları da dahil pek çok konuyu ele alıyor. Kitap genel itibarıyla; termodinamik kavramlar ve yöntemler, enerji tarihi, fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer enerji ve günlük hayattaki yeri, alternatif yakıtlar, hidrojen enerjisi, atıklardan enerji üretimi, enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji depolama, enerji materyalleri ve enerjetik malzemeler, akıllı şebekeler, enerji politikaları ve stratejiler, enerji sistemlerini ekonomisi, enerji, çevre ve sürdürülebilirlik konularının yanı sıra enerji ve yenilikçiliği de kapsayan zengin bir içeriğe sahiptir.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan

Bölümler

Yazar: Prof. Dr. İbrahim Dinçer
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch01
Yazar: Prof. Dr. İlhami Yıldız
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch02
Yazar: Prof. Dr. Ali Sarı
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch03
Yazar: Prof. Dr. İbrahim Dinçer
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch04
Yazar: Prof. Dr. Ahmet Hakan Yılmaz
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch05
Yazar: Prof. Dr. M. Hakkı Alma, Arş. Gör. Tufan Salan
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch06
Yazar: Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Doç. Dr. Canan Acar
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch07
Yazar: Prof. Dr. M. Hakkı Alma, Arş. Gör. Tufan Salan
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch08
Yazar: Prof. Dr. Arif Hepbaşlı
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch09
Yazar: Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Doç. Dr. Mehmet Akif Ezan
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch10
Yazar: Prof. Dr. Ayşem Üzer, Ar. Gör. Ziya Can
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch11
Yazar: Prof. Dr. Murat Alanyalı,
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch12
Yazar: Prof. Dr. Adnan Midilli
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch13
Yazar: Prof. Dr. Kamil Kaygusuz
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch14
Yazar: Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Doç. Dr. Hasan Özcan
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch15
Yazar: Prof. Dr. Zekai Şen
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch16