Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Enerji ve Yenilikçilik

Bir ülkenin gelişmişliğinin ölçütleri arasında enerji faktörü en önemli etkenlerden bir tanesidir. Bunun da ötesinde bugün enerji kaynakları ülkenin değişik sektörlerindeki (enerji, tarım, sanayi, ulaşım, konut, atık, arazi kullanımı gibi) kullanım ve üretim miktarlarını da etkileyerek ve enerji-ekonomi-çevre üçlüsünde birleşerek gelecekte yapılması gerekli olan politik planlama ve uzatımların (projeksiyonların) bileşenlerini teşkil etmektedir. Klasik enerji bilimsel ve teknolojik çalışmalarının neler olduğunu yoğun literatür bilgilerinden anlamak mümkündür. Ancak gelecek yıllarda enerjinin bilimsel incelenmesi, kaynak, dönüşüm, taşınım ve kullanımında ortaya konulabilecek yenilikçi yöntem ve yaklaşımlarla daha etkin, birim yoğunluğundan daha fazla faydalanılabilen ve verimli enerji yatırımlarına ticarileştirme kısmını da göz önünde tutarak varmak mümkündür. Metinde enerjinin tarihi gelişimi, Müslümanların katkıları, basit uygulamalar, sektörel kullanımlarda yenilikçilik ve ileriye yönelik beklentiler hakkında bilgiler verilmiştir. Bu yazıda belirtilen noktalarla ilgili görüş, düşünce ve tavsiyelere değinilmiştir.

Prof. Dr. Zekai Şen
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch16