Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığından Personel İlanı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 580 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 16 Mart 2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TÜBA’nın 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 567 inci maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesini sağlamak için personel alımı gerçekleştirilecektir.TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. Hüseyin Şeker "Bilimsel Analiz, Verinin Gücü ve Güçlendirdikleri”

Birmingham City Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Şeker "Bilimsel Analiz, Verinin Gücü ve Güçlendirdikleri” başlıklı konferansını 8 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Ana Yerleşkesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirecek.