Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Bu bölüm çevresel sorunlarla mücadelede birincil çözüm yolları olarak tanınan güneş, jeotermal, rüzgâr, hidro, okyanus ve biyokütle kaynaklarını da içeren çeşitli yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini incelemektedir. Temel olarak, termal ve elektriksel başta olmak üzere çeşitli formlardaki enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin rolünü tartışmaktadır. Ayrıca, yenilenebilir enerji sistemlerini ve uygulamalarını, temel ögelerinden başlayarak ileri teknolojiyi, tekniği ve operasyonel detayları birçok açıklayıcı örnek, problem ve uygulama aracılığıyla ele almaktadır. Söz konusu yenilenebilir enerji sistem ve uygulamalarının performanslarını enerji ve ekserji yaklaşımlarıyla işlemektedir. Yenilenebilir enerji sistemleri, teknik, sürdürülebilirlik ve çevresel etki açılarından değerlendirilmektedir. Kapsamlı bir uygulama çalışması, iki farklı yenilenebilir kaynağın multijenerasyon amacıyla entegre edilmesinin etkilerini ve entegre sistemin farklı dizayn ve operasyon koşullarında nasıl performans sergileyeceğinin araştırılması amacıyla bu çalışmaya dahil edilmiştir.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch04