Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik

Son yıllarda artan insan nüfusu ve teknolojik gelişmelerin artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğal kaynakların aşırı kullanımı ve üretim süreçlerinin emisyonları sonucu küresel anlamda iklim değişikleri, ısınma, doğal felaketler oluşmaktadır. Ekosistem, atmosfer ve toprak kaynaklarımızdaki azalma ve kalite düşüşü kısa vadede tüm dünyadaki araştırma ve politika mekanizmaları tarafından çözüme kavuşturulması gereken önemli sorunlardır. Bu problemlerin üstesinden gelmenin yolu sürdürülebilir toplum, çevre ve kalkınma tanımları ve uygulamaları ile mümkündür. Çevresel emisyonlar ve kirleticilerin büyük bölümünün en önemli kaynağı fosil kaynaklı enerji kullanımıdır. Bu nedenle enerjinin kullanımında verimlilik çalışmaları, fosil yakıt kullanımından yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş gibi projeksiyonlar sürdürülebilir toplum ve çevreye geçişte en önemli iki basamaktır. Bu bölümde çevreye zarar veren kirleticiler ve kaynakları tespit edilerek tanımlanmış, sürdürülebilir geleceğe geçiş için gerekli tüm faktörler gözden geçirilmiş ve gerekli öneriler verilmiştir.

Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Doç. Dr. Hasan Özcan
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch15