Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Nükleer Enerji ve Günlük Hayattaki Yeri

Nükleer enerjinin tarihi insanoğlunun asırlık hayalinin gerçekleşmesi hikâyesidir. Eski zaman filozofları ilk olarak tüm maddelerin bölünmez anlamına gelen ve atom adı verilen parçacıklardan oluştuğu fikrini geliştirdiler. 19. Yüzyılın sonlarında bilim adamları deneyler yaparak radyoaktiviteyi ve X-ışınlarını keşfettiler. 1900’lerde fizikçiler atomun çok büyük miktarda enerji içerdiğini öğrendiler. Nükleer enerji, bu süreçle başlayan ve 1934 yılında atomun parçalanması ile devam eden süreçte toplumun her kesiminin ilgisini çekmiştir. Doğal olarak önce askeri amaçlı olarak başlayan nükleer çalışmalar günümüzde hayatımızın hemen her alanına giren, enerjiden tıbbi uygulamalara, duman detektöründen gıdaların sterilizasyonuna, yarıiletken teknolojisinden arkeolojik yaş tayinine kadar her aşamada hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu bölümde nükleer yapıyı, nükleer radyasyonu, alfa, beta parçacıkları ve nötronları, gama ışınlarını, radyoaktivite ile ilgili bağıntıları ve tanımları vereceğiz. Ardından fisyon ve füzyonu açıklayacağız. Günlük hayatımızdaki nükleer enerji ve uygulamalarını vererek bölümü tamamlayacağız.

Prof. Dr. Ahmet Hakan Yılmaz
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch05