TÜBA-TÜBİTAK Özbekistan Aziz Sancar Araştırma Burs Programı, TÜBA Başkanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında 27.12.2022 tarihinde imzalanan protokole istinaden Türkiye ve Özbekistan arasında doktora sırası ve doktora sonrası bilimsel ve teknolojik iş birliğinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Başvurular 12 Haziran 2023'te başlayacak ve 31 Temmuz 2023 saat 17:30'da sona erecek. 

Bu program en az 12 ay, en fazla 36 ay süresince genç araştırmacılara aylık burs ve yol masrafı desteğini içeriyor.

1.Başvuru Koşulları
a) Özbekistan’da daimi ikamet eden Özbek vatandaşı olmak (çifte vatandaşlık sahibi olanlar, T.C. vatandaşlığından herhangi bir nedenle ayrılmış olanlar başvuramaz),
b)Başka bir ülkede geçici veya kalıcı ikamet için herhangi bir vizeye sahip olmamak,
c)Halihazırda Türkiye’de bulunmuyor olmak,
d)Özbek Hükümeti kamu kurumlarından, Özbekistan Üniversitelerinden veya Özbekistan Bilimler Akademisinden referans mektubu almış olmak,
e)Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde Akademik çalışma yeterliliğini gösteren dil belgesi ya da TÜBA-TÜBİTAK tarafından yapılacak yeterlilik mülakatında başarı,
f)Başvuracak adayların Türkiye’deki bir devlet üniversitesi veya kamu kurumları araştırma merkezlerinden davet almış olma şartı*,

Doktora Sırası Araştırmacılar için:
Son başvuru tarihi itibariyle Özbekistan yükseköğrenim kurumlarından birinde bu çağrı metninde belirtilen alanlardan birinde doktora programına kayıtlı olup, doktora yeterlilik sınavını geçmiş/tez aşamasında olmak,
Başvuru yılının 31 Aralık itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Doktora Sonrası Araştırmacılar için:
Bu çağrı metninde belirtilen alanlardan birinden doktora derecesine sahip olmak,
Başvuru yılının 31 Aralık itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak,
Türkçe veya İngilizce dillerinden birinde Akademik çalışma yeterliliğini gösteren dil belgesi ya da TÜBA-TÜBİTAK tarafından yapılacak yeterlilik mülakatında başarı,

* Bu programa mahsus olmak üzere seçilecek bursiyerlerin araştırma yapılacakları kurumu ve danışmanı olacak bilim insanını belirleme yetkisi bu burs kapsamında oluşturulacak TÜBA - TÜBİTAK Özbekistan Aziz Sancar Bursu Seçici Kurulu’ndadır.

2.Başvuru Yapabilecek Alanlar:
a)Temel Bilimler (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik)
b)Mühendislik Bilimleri
c)Astronomi, Yer ve Uzay Bilimleri
d)Bilgi Teknolojileri,
e)Tarımsal Bilimler (Tarım, Gıda, Hayvancılık, Veterinerlik),
f)Sosyal Bilimler (Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Eğitim Bilimleri)

3.Başvuru Belgeleri
Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.
a)Pasaportun kimlik kısmının fotokopisi
b)TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanmış araştırma öneri formu,
c)Özbek Hükümeti kamu kurumlarından, Özbekistan Üniversitelerinden veya Özbekistan Bilimler Akademisinden alınmış referans mektubu**,

Doktora Sırası Araştırmacılar için: Başvuru tarihinden önceki son üç ay içerisinde alınmış ve adayın yurt dışında doktora öğrencisi olarak kayıtlı olduğunu ve doktora yeterlilik sınavında başarılı/doktora tez çalışmalarına başlamış olduğunu belirten kayıt ve itirazsızlık belgesi,

Doktora Sonrası Araştırmacılar için: Doktora diplomasının onaylı fotokopisi, diploması hazır değilse geçici mezuniyet belgesi veya mezuniyetine dair mezun olunan üniversiten alınmış resmi yazı,

**Referans mektupları, resmi makamlar tarafından doğrudan azizsancarbursu@tuba.gov.tr adresi üzerinden TÜBA’ya iletilmelidir.

4.Başvuru Yöntemi
a)Programa başvuru yapacak araştırmacıların ve danışman(lar)ının Araştırmacı Bilgi Sistemi’ndeki (ARBIS) bilgileri çevrimiçi başvurudan önce güncel olmalıdır.
b)Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
c)Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri yüklenmelidir.
d)Başvuru aşamasında belgelerin sisteme yüklenmesi yeterlidir, posta yoluyla BİDEB’e ulaştırılması gerekmeze)Başvuru dönemi içerisinde geri çekme işlemi sistem üzerinden onay kaldırılarak yapılabilir. Başvuru dönemi bittikten sonra değerlendirme aşamasında geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’ e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.

5.Bursun Başlatılması ve İstenilen Belgeler
Bursiyer, bursun başlatılması için;
a)Araştırmanın yürütüleceği kurumun en üst yetkilisinden alınmış davet mektubu,
b)Bursiyer ve Türkiye’deki akademik danışmanı tarafından imzalanmış olan taahhütname,
c)Araştırmanın gerektirmesi halinde varsa araştırmanın yürütüleceği kurum/kuruluşun Etik Kurulundan, Etik Kurulunun bulunmaması halinde ilgili herhangi bir Etik Kuruldan alınmış onay belgesini posta yoluyla BİDEB’e ulaştırmalıdır.
d)Yukarıdaki belgelerin BİDEB’e ulaştırılmasını takiben, taahhütnamede beyan edilen araştırma başlama tarihi itibariyle bursiyerin destek ödemeleri başlatılır. Araştırma başlama tarihi, araştırmaya başlanacak ayın ilk günü olmalıdır.
e)Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin taahhütnamede beyan ettikleri Türkiye’de bulunan bankalarda açılan TL cinsinden banka hesaplarına ödenir.
f)Araştırmacının Türkiye’ye geliş ve Türkiye’den dönüş masrafları TÜBA tarafından karşılanır. Bunun için desteklenmeye hak kazanan adaylar biletleme işlemleri için azizsancarbursu@tuba.gov.tr adresinden TÜBA ile iletişime geçmelidir.

6.İrtibat Bilgileri
TÜBA-TÜBİTAK Özbekistan Aziz Sancar Araştırma Burs Programı, TÜBA Başkanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında 27.12.2022 tarihinde imzalanan protokole istinaden Türkiye ve Özbekistan arasında doktora sırası ve doktora sonrası bilimsel ve teknolojik iş birliğinin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Gerekli belge ve detaylar için: 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı               TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı 
Araştırma Burs ve Destekleri Grup Koordinatörlüğü                       Vedat Dalokay Caddesi No: 112
2216C - TÜBA-TÜBİTAK Özbekistan Aziz Sancar Burs Programı     Çankaya 06670 ANKARA
T:0312 444 66 90 E-Posta: 2216azizsancar@tubitak.gov.tr         T:0312 442 29 03 E-posta: azizsancarbursu@tuba.gov.tr