Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar

Hidrojen Enerjisi

Hem bölgesel hem de küresel enerji ve iklim sorunları nedeniyle enerji, kaynaklarının çeşitliliğini artıran verimli, temiz ve ekonomik teknolojiler önem kazanmıştır. Bu, enerji üretimi, dönüşümü, dağıtımı, depolanması ve son kullanımında önemli yenilikler gerektirmektedir. Hidrojen enerjisi, küresel enerji talebini karşılamak için mükemmel bir potansiyel çözümdür ve gerek yakıt olarak gerekse enerji taşıyıcı ve de ham madde olarak kullanılabilecek mükemmel bir seçenek olarak öne çıkmıştır. Hidrojen enerjisi, emisyonlarımızın ve diğer çevresel hasar sorunlarının giderildiği veya en aza indirildiği, ekonomik, verimli, güvenilir ve temiz enerji talebimizin karşılandığı bir dünyayı mümkün kılabilir. “Hidrojen enerjisini” tam olarak anlamak için, hidrojenin karakteristik özelliklerinden mevcut yakıtlardan farkına kadar tüm yönlerini kavramak gerekir. Bu nedenle, bu bölüm hidrojenin özellikleri ve diğer yakıtlar ve enerji kaynakları ile karşılaştırılması hakkında bilgi vermektedir. Buna ek olarak, hidrojen üretimi, depolanması ve son kullanım yöntemleri açıklanmaktadır. Ve bu bölümün sonunda, daha sürdürülebilir enerji sistemleri için gereken araştırma yön ve yöntemleri verilmektedir.

Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Doç. Dr. Canan Acar
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-00-9.ch07