2021 TÜBA Akademi Ödülü Sahipleri

TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan 2021 yılı “TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri”ne Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri olmak üzere iki kategoride toplam üç bilim insanı layık görüldü.

Yerli ve yabancı hakem görüşleri ve alan komitelerinin değerlendirmesi sonucunda TÜBA Akademi Konseyi’nce TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri;

Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde;

2021 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü, Kolombiya  Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jeffrey David Sachs’a: küreselleşme ve sürdürülebilir kalkınma, sorumlu üretim ve tüketim mekanizmaları, hastalıklarla mücadele konusundaki bilimsel, teknik ve etkili çalışmaları ile teorik araştırmalarının yanında tüm dünyada 130’dan fazla ülkeyi ziyaret ederek özellikle aşırı yoksulluğun azaltılması, gelir adaletsizliğinin giderilmesi, kolonyalizmin yol açtığı hasarların vurgulanması başlıklarında farkındalığı arttırma çabaları ve etik duruşu sebebiyle tevcih edilmiştir.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde;

2021 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü, Kopenhag Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Messoud Ashina’ya: migren baş ağrısını tetikleyen sinyal mekanizmaları açığa çıkaran,  yeni molekülleri doğrudan hastalar üzerinde yaptığı klinik çalışmalarla tanımlayarak, migreni başlatan nörovasküler mekanizmaları aydınlatması ve PACAP-38 isimli nöropeptidin klinik önemine ve tedavi potansiyeline dikkat çeken araştırmaları sebebiyle ve yine;

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay’a: pankreasın intraduktal onkositik papiller neoplazisi, pankreasın kollaidal karsinomu gibi tümör tiplerini tanımlamıştır. Ayrıca paraduodenal pankreatit kavramı ile tanı zorluğu yaşayan birçok hastada ayırıcı tanı, tanı ve tedavi açısından yepyeni bir pencere açmış olması ve pankreasın nadir tümörlerinden biri olan intraduktal tubulopapiller neoplaziyi ilk tanımlayanların arasında yer alması sebebiyle tevcih edilmiştir.

Prof. Dr. Jeffrey David Sachs; 1954 yılında doğdu. Harvard Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 1978 yılında yüksek lisans derecesini, 1980 yılında da doktora derecesini almıştır. Halen New York Columbia Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Sistemi direktörlüğünü yürütmektedir. Prof. Sachs uluslararası sürdürülebilir kalkınma organizasyonları bünyesinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yapmış ve birçok ülkede üniversite ve araştırma kuruluşlarında misafir bilim insanı ve araştırmacı olarak görev almıştır. Yine uluslararası düzeyde ve ekonomik kalkınma alanında faaliyet gösteren programlarda danışmanlık yapmıştır. Ayrıca sürdürülebilir büyüme ve kalkınma konuları ile birlikte etik ekonomi bağlamında da anlamlı çalışmalar yürütmüştür.

Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay; 1982’de TED Ankara Koleji’ni ve 1988’de Hacettepe Tıp Fakültesini tamamladı. Amerika Birleşik Devletler’inde Patoloji ve Laboratuvar Bilimleri ihtisasları yaptı ve American Board of Pathology sertifikası aldı. Dünyanın en önde gelen kanser merkezlerinden biri olan Memorial Sloan-Kettering Cancer Center’da onkolojik patoloji üst ihtisası tamamladıktan ve bu dalın en önemli isimleriyle çalışmalarını ilerlettikten sonra önce Michigan Wayne State Üniversite’sinde 10 yıl çalışıp Profesörlüğe yükseldi, ve takiben 2007 yılında Emory Üniversite’sine Patoloji Direktörü olarak geçti ve bu görevi 10 yıldan fazla sürdürdü. 2018 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı başkanı olarak atandı. American Association of Cancer Research Team Science Ödülü ve ABD Georgia Eyaleti Distinguished Cancer Scientist ödülü de olmak üzere birçok araştırma ve eğitim ödül almıştır. Ayrıca kuruluşunu sağladığı uluslararası Pancreatobiliary Pathology Society’nin de ilk Başkanlığı görevini yürüttü.

Prof. Dr. Messoud Ashina;  1965 yılında Azerbaycan’da doğdu. 1988 yılında Azerbaycan Tıp Üniversitesinden mezun olduktan sonra 2003 yılında Kopenhag Üniversitesinden nöroloji uzmanlığını ve doktora ünvanını kazanmıştır. Başağrısı alanının en önemli isimlerinden Jes Olesen’ın yanında eğitimini tamamlamış ve gösterdiği üstün başarılardan ötürü aynı üniversitede başarılı akademik hayatını sürdürmüş, halen ‘İnsan Migren Araştırma Direktörü’ olarak görev yapmaktadır. 2019 yılından itibaren Uluslararası Başağrısı Derneğinin Başkanlığını yürüten Prof. Ashina Danimarka Başağrısı Derneği Başkanı, Avrupa Başağrısı Dernek Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmıştır. Prof. Ashina migren başağrını tetikleyen faktörleri doğrudan hastalar üzerinde yaptığı klinik çalışmalarla inceleyerek, migreni başlatan nörovasküler mekanizmaları aydınlatması ve PACAP-38 isimli nöropeptidin klinik önemine dikkat çeken araştırmalarıyla bilime önemli katkıda bulunmuştur.