TÜBA - Türk Bilim Klasikleri Proje Çağrısı

TÜBA - Türk Bilim Klasikleri Proje Çağrısı

TÜBA, Türkiye’nin ulusal bilim akademisi olma sorumluluğu ile bilim ve kültür mirasımıza verdiği önem ve ‘toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak’, ‘bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak’, ‘gençleri bilim ve araştırma alanına yönlendirme ...