ISSC 29. Genel Kurulu Montreal’de yapıldı.

ISSC 29. Genel Kurulu Montreal’de yapıldı.

TÜBA’nın da üyesi olduğu Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi’nin (International Social Science Council –ISSC) 29. Genel Kurulu 10-12 Ekim 2013 tarihlerinde Kanada’nin Montreal kentinde yapıldı. Akademimizi temsilen Konsey Üyemiz  Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in katıldığı toplantıda  ISSC’in rutin iş görüşmeleri ve  yönetim seçimlerinin yanında  süregelen bilimsel programların durumu tartışıldı. Özellikle Dünya Sosyal Bilimler Forumu, ve Dünya Sosyal Bilimler Raporu programları üzerinde duruldu. İkincisi yine Montreal’de 13-15 Ekim tarihlerinde “Social transformations and the digital age” teması odaklı yapılan Forumun üçüncüsünün 13-16 Eylül 2015 tarihlerinde Güney Afrika’nın Durban kentinde yapılmasına karar verildi.  Üçüncü Forumun teması “Transforming global relations for a just world”. Üyelerimiz ve tüm bilim insanlarımız 60’tan fazla ulkeden 650’ye yakın bilim insanının katıldığı bu forumun 2015 yılındaki toplantısnın takvimlerine not edebilirler.

  “Cahanging global environments” başlıklı Dünya sosyal bilimler raporunun 15 Kasım’da UNESCO’nun şemsiyesi altında Paris’de yaılacak  resmi sunumu öncesinde ilk sunumu Genel Kurul toplantısında gerçekleşti. Bundan sonraki raporun 2016 yılında açıklanması takvime bağlandı. Bu iki temel programın yanında süregelen programların üç gün boyunca tartışıldığı toplantı bizim de katkımızla “Montreal Bildirgesi”nin (Montreal Resolution) kamuoyuna açıklanmasıyla sonuçlandı.  Bildirgede, gerek Genel Kurul toplantısına gerekse Sosyal Bilimler Forumu’na davetli bilim insanlarından bazılarının Kanada’ya vize almakta zorlandığı ve bazılarının ise vize alamadığı için katılamadığı not edilerek, bilim insanlarının bilimsel faaliyetlere katılım için serbest dolaşıma sahip olmaları özellikle vurgulandı ve buna ilişkin olarak UNESCO’nun 1974 tarihli kararı hatırlatıldı.