TÜBA Tarafından Filistin'deki Son Durum Hakkında Açıklama

TÜBA Tarafından Filistin'deki Son Durum Hakkında Açıklama

TÜBA, Filistin’de son dönemde yaşanan trajik olaylardan, özellikle de İsrail hükümetinin işgal ve saldırılarıyla uluslararası hukuku ve insan haklarını ağır biçimde ihlal etmesinden derin endişe duymaktadır. Başta 17 Ekim 2023 tarihinde sivil bir sağlık tesisinin hedef alınması olmak üzere, sivil halka ve sivil kuruluşlara yönelik saldırılar karşısında dehşete düşmüş durumdayız. İsrail, her türlü hukuk normunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarını hiçe sayarak Filistin topraklarındaki işgal ve saldırılarını sürdürmektedir. TÜBA bu hukuksuz işgali ve sonu gelmeyen saldırıları şiddetle kınamaktadır.

Tıbbî tesisler, eğitim ve diğer kamu kurumları da dâhil olmak üzere sivil hak ve varlıkların uluslararası hukukun koruması altında olduğunu bir kez daha yineliyoruz. İsrail’in hastane, okul, ibadethane gibi sivil tesisleri ve sivil halkı kasıtlı olarak hedef alan saldırıları Cenevre Sözleşmeleri ile kamu vicdanı, küresel barış ve iş birliğinin temel değerlerini yok saymaktır. İnsanlık suçu oluşturan bu ihlallere, derhal son verilmesini talep ediyoruz.

TÜBA, İsrail hükümetini hukuk dışı orantısız saldırılara son vermeye ve tüm tarafları insan haklarına ve uluslararası hukuka uymaya, sivillerin hayatlarını korumaya ve barışçıl bir çözüm için çalışmaya çağırmaktadır. Uluslararası toplum, hukuk normlarının ihlali durumunda hesap verebilirliği sağlamalıdır. TÜBA, insan onurunu, uluslararası hukuku ve bölgesel ve küresel barışı tesis etmek için akademik araştırma ve hukuki içtihada dayalı kolektif eylem ihtiyacını vurgulamaktadır.

Hayatını kaybeden Filistin vatandaşlarına Allah’tan rahmet ve Filistin halkına başsağlığı diliyoruz. TÜBA olarak işgal edilmiş Filistin topraklarında hayatta kalmaya çalışan masum Filistinlilerle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha deklare ederiz.