Viyana’da Matematikçi Bir Subay “Hamdi Efendi ve Beyân-ı Kâide-i Cedîde”
2021
ISBN: 978-605-2249-93-2
Assist. Prof. Elif Baga, Assist. Prof. Zehra Bilgin