Nizâmü’l-Edviye
2019
ISBN: 978-605-2249-25-3
Sakızlı İsa Efendi
Mustafa Samastı
Mükerrem Bedizel Aydın, Sibel Murad