Medh-i Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm
2021
ISBN: 978-605-2249-58-1
Remzî
Prof. Dr. Hayati Develi
Doç. Dr. Neslihan Koç Keskin, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Batğı Akman