Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere
2021
ISBN: 978-605-2249-94-9
DOI: 10.53478/TUBA.2021.065
Prof. Ahmet Cihan, Prof. Mustafa Çiçekler