Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye
2021
ISBN: 978-605-2249-62-8

International shipments of TÜBA Publications will be covered by the recipient.

Prof. Dr. Mustafa Çiçekler
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu