Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye
2021
ISBN: 978-605-2249-96-3
DOI: 10.53478/TUBA.2021.064
Prof. Atilla Bir, Prof. Mustafa Kaçar, Assist. Prof. Âdem Akın