Yağ Hücresi Gelişimi ve Enerji Metabolizmasının Moleküler Kontrol Mekanizmaları
2002
ISBN: 975-8593-23-4
Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil