Hekimlik ve Türkçe Tıp Terimler Çalıştayı
2004
ISBN: 975-859-366-8