Bilim Etiği El Kitabı
2008
ISBN: 978-994-4252-164
Ayşe Erzan, Gürol Irzık, Emin Kansu, Şevket Ruacan, Ali Tekcan, Aslı Tolun, Yücel Yılmaz