Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi Kitap Oldu

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi Kitap Oldu

TÜBA, “Millî Teknoloji Hamlesi: Toplumsal Yansımaları ve Türkiye’nin Geleceği” ve çalışmanın İngilizce baskısı “National Technology Initiative: Social Reflections  and Türkiye's Future” adlı  eserleri yayımladı.

Millî Teknoloji Hamlesi’nin çok boyutlu olarak 37 bölümde ele alındığı eser, Türkiye’nin teknoloji temelli millî kalkınma çabalarını bilim insanlarının bakış açısından aktarıyor ve birincil kaynakların görüşlerini yansıtıyor. Kitapta Türkiye’nin teknoloji hakkındaki uluslararası rekabet gücünün olumlu yönde gelişmesini sağlayan Ar-Ge yatırımları ve bilimsel faaliyetlere verdiği stratejik destek okuyucuya aktarılıyor. Bireysel, kurumsal ve toplumsal etkileşimleri konu edinen eserde millî teknoloji atılımı, bilim insanlarının akademik bakış açısı ve Millî Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunan kurumların uygulamalarından örneklere yer veriliyor.

Eserin takdim yazısında; Türkiye, Millî Teknoloji Hamlesi ile teknolojik devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan bir ülke konumuna birçok alanda ulaşmaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm alanlarda kamu ve özel sektörle, bu büyük teknolojik gelişmeyi küresel zemine taşımak ve uluslararası rekabette aktif şekilde yer almak için her türlü imkânı değerlendirmekte kararlıyız dedi.

Türkiye artık savunma sanayi ihtiyaçlarının üçte ikisini kendisi üretebilen bir ülke
Tank, helikopter, uçak, insansız hava aracı gibi pek çok ürünün hazır alım projelerinin iptal edilerek tamamında millî ve özgün model geliştirme çalışmalarının ulaştığı yer kıvanç verici olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye artık savunma sanayi ihtiyaçlarının üçte ikisini kendisi üretebilen bir ülkedir. Bununla kalmadık, aynı zamanda sağlıktan eğitime, enerjiden ulaşıma kadar birçok alanda millî ve yerli üretimin temellerini attık. Türkiye Bilimler Akademisi’nin sahada, üretim bandında, havada, denizde, uzayda ve yazılım dünyasında ülkemizin geldiği son noktayı bilimsel bir titizlikle kayıt altına aldığı “Millî Teknoloji Hamlesi: Toplumsal Yansımaları ve Türkiye’nin Geleceği” başlıklı kitabını önemli buluyorum.” dedi.

Teknoloji uzman ve araştırıcılarının, bilim insanlarının, karar alıcıların, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katkısıyla hazırlanan eserin Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesini bilimsel külliyata geçirmeyi amaçladığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin küresel siyasette söz sahibi ve teknoloji üssü bir aktör haline geliş aşamalarında tüm paydaşların katkılarını gösteren eserin, önemli bir referans kaynağı olacağına inandığını söyledi.

Millî Teknoloji Hamlesi: Toplumsal Yansımaları ve Türkiye’nin Geleceği” çalışması, ülkemizin millî teknolojide yaşadığı atılımın köşe taşlarını ve bu yoldaki tecrübelerini bilimsel yöntemlerle literatüre kazandırma amacı taşıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise çalışmanın takdiminde Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla “yeni”, “daha iyi” ve “keşfedilmemiş” olanı arama çabasıyla her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeyi desteklemeye devam ettiklerinin altını çizdi ve “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlattığımız Millî Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temin edecek vizyonun adı; kritik teknoloji ve ürünleri millî imkânlarla tasarlama, geliştirme ve üretme kabiliyetlerimizi en yüksek seviyeye taşıma gayretimizin kavramsal tanımıdır. Bu vizyon doğrultusunda oluşturduğumuz 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz, Türkiye Yüzyılını inşa ettiğimiz bu dönemde hedeflerimize ulaşmak için önemli bir referans görevi icra ediyor. Yüksek teknoloji ve yenilik, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşerî sermaye ve altyapı olmak üzere beş bileşen üzerine kurduğumuz çok boyutlu politikalar ile ihtiyaç duyulan tüm alanlara temas ediyoruz.

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan “Millî Teknoloji Hamlesi: Toplumsal Yansımaları ve Türkiye’nin Geleceği” çalışmasının Türkiye’nin millî teknolojide yaşadığı atılımın köşe taşlarını ve bu yoldaki tecrübelerini bilimsel yöntemlerle literatüre kazandırma amacı taşıdığını dile getiren Varank, bu çerçevede gelecek dönemde bilim, Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki politikalarımız için temel bir beşerî girdi özelliği taşıyan bu eseri çok değerli görüyorum dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi