TÜBA’nın Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku Sempozyumu Ankara’da

TÜBA’nın Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku Sempozyumu Ankara’da

TÜBA iş birliği ile düzenlenen, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç’in başkanlığını yürüttüğü “Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku Sempozyumu” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) ev sahipliğinde 28-30 EylüI 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AHBV Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez’in AHBV Beşevler Yerleşkesi 100. Yıl Konferans Salonunda açılışını yapacağı sempozyuma; Türkiye’deki 18 üniversitesinin hukuk fakültelerinden öğretim üyeleri katılacak.  2 gün sürecek olan sempozyumda terör suçları ile ilgili infaz hukuku sorunlarından terörizm ve terör suçlarına, siyasi partinin terörizmle ilişkilendirilmesi sorunundan terörizmin ve terör örgütünün propagandasına değin 15 ayrı başlıkta hazırlanan oturumlara toplam 85 bilim insanı katılım sağlayacak, ayrıca çok sayıda bilim insanının da yer alacağı sempozyumda her oturumun ardından tartışma programı düzenlenecek.

Terörizmin sınırlarını çizmek önemli
Terörizmin, ırkı, dini, etnik kökeni ne olursa olsun, bütün insanlık için ağır bir suçluluk olgusu oluşturduğu, tartışmasız olduğunu ifade eden TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç,  buna karşılık terörizm suçlamasının, karşı koyanları tasfiye etmenin bir yöntemi olarak kötüye kullanıldığı gerçeğini de görmek gerektiğini söyledi.

Sempozyum Başkanı Prof. Özgenç: ”Türkiye'nin terörizmden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alması, milli kaynaklarımızın önemli bir kısmının terörle mücadele için harcanması, terörizmle mücadelemizdeki uygulamalarının hukukiliğine uluslararası alanda güvenilirliğin sağlanması, terörizm ve terör suçları konusunun hukuk zemininde ele alınmasını bir gereklilik olarak ortaya çıkardı. Terörizmle mücadele amacına yönelik, etkin ve aynı zamanda hukuk zemininde icra edilen önleyici kolluk faaliyetinin kapsam ve sınırlarının belirlenmesi büyük önem taşıyor. Suç oluşturan ve oluşturmayan fiillerin ayrıştırılmasına, hangi suçların terör suçu olarak kabul edilmesi gerektiğine ve terörizmle hukuk zeminindeki siyaset arasındaki sınırlara ilişkin bilimsel belirlemeler, bu alandaki uygulamalarımızın hukukiliğini sağlamada önemli bir fonksiyon icra edecek.” dedi.

Özgenç, ceza hukuku yaptırımlarının amacının suça bulaşmış olan kişilerin yeniden topluma kazandırılması olduğunu, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazının, terör suçlarından hükümlü kişilerin toplum bakımından tehlikeliliğini mümkün olduğunca azaltacak etkinlikte olmasını sağlamak gerektiğini söyledi. Uygulanan infaz yönteminin, kişilerin topluma ve kişi hak ve hürriyetlerini korumayı amaçlayan Hukuk Devleti esaslı anayasal düzene sadakat bilincini geliştirecek özelliklere sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Terörizmle ilgili kanuni düzenlemelerimizde, terörle mücadelede başvurulan önleyici kolluk tedbirlerinin uygulamasında, terör suçları ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalardaki uygulamalarımızda, ceza hukuku yaptırımlarının infazında hukukiliği sağlamanın, Türkiye'nin terörle mücadelesi süreçlerinde uluslararası iş birliği mekanizmalarının işletilmesinde önemli bir fonksiyon icra edeceğini önemle belirtti. Prof. Özgenç ayrıca sempozyumun ardından sonuç raporu hazırlanacağı bilgisini de verdi.