TÜBA Asosiye Üyesi Prof. Dr. Türker Kılıç Avrupa Bilimler ve Sanatlar Akademisi'ne Seçildi

TÜBA Asosiye Üyesi Prof. Dr. Türker Kılıç Avrupa Bilimler ve Sanatlar Akademisi'ne Seçildi

TÜBA Asosiye Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı, MedicalPark Hastaneler Grubu Nörobilim Akademisi Kurucusu, Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Kılıç, dünyanın en saygın akademilerinden biri olarak gösterilen Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi’ne (Academia Scientiarum et Artium Europaea) üye olarak seçildi.

"Beyin Cerrahisi ve Beyin Tümörleri" ile ilgili yenilikçi çalışmalarıyla tanınan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Prof. Dr. Türker Kılıç, beyin damar hastalıklar ve beyin tümörleri alanlarında yapmış olduğu çalışmalarıyla akademideki 10. Türk olarak yerini aldı. Prof. Dr. Türker, TÜBA üyeleri arasında Prof. Dr. Turgay Dalkara ve Prof. Dr. Taner Demirer ile birlikte Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi'ne seçilen üç isimden biri oldu.

Çeşitli bilim dallarına katkı sağlamış bilim insanları, sanata yön vermiş sanatçılar, teologlar, hukukçular ve ekonomistlerin bulunduğu Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi Beşeri Bilimler, Tıp, Sanat, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler, Hukuk, Ekonomi, Teknik/Doğa Bilimleri, Çevre Bilimleri ve Dünya Dinleri gibi kategorilerdeki çalışmaları destekliyor. 30’u Nobel ödüllü olmak üzere 1500’e yakın üyesiyle uluslararası bir kuruluş olan Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi özellikle Avrupa ile ilgili konulara ve insanlığın yararına olacak bilimsel ve kültürel çalışmalara imza atıyor. Mevcut üyelerin içinde Asya ve Amerikalı seçkin bilim insanları da bulunuyor. Bünyesinde bulunan bilim adamları ve sanatçılar sayesinde sorunların farklı açılardan incelenmesi ve çözümler bulunması amacı taşıyan akademi, bağımsız bir bilgi havuzu oluşturarak, disiplinler arası diyalog, farklı fikir ve düşüncelerin bir araya getirilmesi ve uluslararası bilimsel söylem oluşturulması gibi temalar etrafında birleşiyor. Uluslararası ve disiplinler arası bir yapıya sahip olan akademinin yürüttüğü projeler ve çalışmalar arasında “Health in Regions” (Bölgelerde Sağlık), “Danube Rectors’ Conference” ve bütünleyici ve karşılıklı dengeleyici nitelikteki “Danube Academies Conference”, “Interreligious Dialogues” (Dinlerarası Dialog) ve “Tolerance Charta” (Hoşgörü Fermanı), “Manifest of Freedom of Sciences” (Bilimlerin Özgürlüğü Manifestosu) ve “Manifest for Europe”(Avrupa için Manifesto) bulunuyor.


“Avrupa Bilim ve Sanat Akademisinin yukarıda belirtilen misyonu çerçevesinde Prof. Dr. Türker Kılıç’ın bilimsel araştırmaları, 1999 yılında Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği'nin (EANS) "En Değerli Araştırma Ödülü"ne, 2001'de Amerika Nöroşirurji Dernekleri Birliği'nin (AANS) "Nöroonkoloji Genç Araştırmacı Ödülü"ne de layık görüldü.

Bilimsel çalışmaları, 2005 yılında Amerika Nöroşirurji Dernekleri Birliği'nin (AANS) “En Değerli ABD-Dışı Bilimsel Çalışma Ödülü”nü kazandı. Prof. Dr. Kılıç, 1997-1998 yıllarında Harvard Üniversitesi'nde beyin kanserlerinden olan astrositomlar konusunda çalıştı ve halen üzerinde çalıştığı bir molekülün astrositomlarda etkinliğini ispatlayan deneylerini sorumlu araştırmacı olarak yaptı. Bu araştırmanın 2000 yılında yayınlanması üzerine NIH onayı alınarak başlanan klinik araştırmaların sonunda üzerinde çalışılan molekül ilaç haline (Glivec) geldi ve günümüzde bazı beyin kanserlerinin tedavisinde kullanılır oldu.

Halen yürütücülüğünü yaptığı Moleküler Nöroşirurji Laboratuvarı birçok farklı kurumdan 20'yi aşkın ödül ve ar-ge desteği kazandı. İçerisinde 3000'e yakın dokunun korunduğu bir tümör bankası olan laboratuvarda, beynin damarsal hastalıkları ve nöroonkoloji alanlarında ulusal-uluslararası ortak projeler yürütülüyor.

Bilimsel kıymeti ölçen H-index’i 22 olan Dr. Kılıç, beyin tümörleri ve damarsal hastalıklarının moleküler patogenezi konularında araştırmalarını sürdürüyor ve çalışmalarına 1800'ün üzerinde bilimsel atıf bulunuyor.

Bilim insanı-hekim yetiştirmeyi amaçlayan BAU TIP’ın kurucu dekanı olan Prof Kılıç, bu tıp fakültesinde bilimsel niteliği ve niceliği kendisinden ve kendi neslinden daha üstün, Nobel’e aday olmayı hedefleyen çalışmayı ve yaşam cesaretini gösterebilecek yeni nesil bilim insanı-hekimleri yetiştirmeyi hedeflediğini belirtmektedir.