İstanbul ve Ankara'da Ortak Akıl Çalıştayı Yapıldı

İstanbul ve Ankara'da Ortak Akıl Çalıştayı Yapıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)  “Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları” kapsamında, Akademi Üyelerimizin katılımıyla İstanbul ve Ankara’da  “Ortak Akıl Çalıştayları” düzenlenmiştir. İstanbul’daki çalıştay 01 Temmuz 2013 tarihinde TÜBA Süleymaniye Külliyesi Rabi Medrese’de; Ankara’daki çalıştay 03 Temmuz 2013 tarihinde TÜBA Başkanlık Binasında saat 14:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Toplantılarda; Türkiye Bilimler Akademisinin vizyonu (arzu edilen gelecek), misyonu (varoluş gerekçesi), 497 sayılı Kuruluş KHK’sında ifade edilen kuruluş amaç ve görevleri ile TÜBA'nın mevcut ve muhtemel  stratejik amaç ve hedefleri tartışılmıştır.

Çalıştaylara katılan Akademi Üyelerimize teşekkür ederiz.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı