AASSA “Bilim Eğitimi ve Araştırmada Kadın” konulu Çalıştayı Hindistan/Yeni Delhi’de gerçekleşti.

AASSA “Bilim Eğitimi ve Araştırmada Kadın” konulu Çalıştayı Hindistan/Yeni Delhi’de gerçekleşti.

TÜBA’nın da üyesi olduğu Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (Association of Academies and Societies of Sciences in Asia – AASSA), Hindistan Ulusal Bilim Akademisi (the Indian National Science Academy - INSA) ile birlikte 24-27 Eylül tarihleri arasında “Bilim Eğitimi ve Araştırmada Kadın” konulu bir Çalıştay düzenlemiştir. Akademimizi temsilen TÜBA Asosiye Üyemiz Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen’in katıldığı toplantıda, Türkiye’nin yanı sıra Afganistan, Avustralya , Butan, Bangladeş, Hindistan, Kore, Malezya, Mauritus , Myanmar, Nepal, Pakistan ve Tayvan’dan gelen bilim insanları  kadının bilimdeki yeri ile ilgili sunumlar yapmıştır.

Prof. Belen, Türkiye ve TÜBA adına “Türkiye’de Bilim Eğitimi ve Araştırmada Kadın” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. Bu sunumda 2014 yılı içinde bir sonraki Bilim Eğitimi ve Araştırmada Kadın Çalıştayı’nın Türkiye’de gerçekleştirileceği vurgulanmıştır. Konuşmalar, kadının eğitimdeki yeri ve akademik yükselme basamaklarında gitgide temsilinin azalması ve bunun nedenleri üzerine odaklanmış olup cinsiyet eşitliğinin sağlanması, üniversiteler ve yönetici kadrolarda kadınların temsil hakkının arttırılmasına yönelik öneriler ve politikalar tartışılmıştır. Çalıştay sonunda taslak ortak sonuç bildirisi hazırlanmıştır.