2024 Yılı Güneydoğu Avrupa Bölge Akademileri Toplantısı

2024 Yılı Güneydoğu Avrupa Bölge Akademileri Toplantısı

Güneydoğu Avrupa Bölge Akademileri (The South East Europe Regional Academies-SEERA) 2. Toplantısı, 20 Nisan 2024 tarihinde TÜBA’nın ev sahipliğinde Rabi Medrese’de yapıldı.

2022 yılında Bosna-Hersek Bilim ve Sanat Akademisi ev sahipliğinde bir araya gelen ve bu ilk toplantıyla temelleri atılan birliğin temsilcileri, 2024 toplantısıyla Akademi’nin Süleymaniye Külliyesi içerisinde yer alan TÜBA-Rabi Medrese’nin tarihi atmosferinde buluştu. Bölge akademilerinin iş birliğini teşvik etmek, bilgi alışverişi yapmak, akademik ve bilimsel alanlardaki zorluklara karşın birlikte çözüm ve program üretmek üzere planlanan toplantı bu doğrultuda yol haritası oluşturmak hedefiyle yola çıktı.

Bu kapsamda toplantıda; Güneydoğu Avrupa ve diğer katılımcı bölgelerdeki akademiler arasında mevcut bağların güçlendirilmesi ve yeni köprüler kurulması, iş birliğiyle yapılacak araştırmalara, politikanın bilime etkisi üzerinde duruldu. Ortak projeler için ortak akılla masaya yatırılan öneriler, yöntemler ve sorunlar görüşüldü.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in konuşmasına “Hepimiz Güneydoğu Avrupa ve ötesindeki akademiler arasında mevcut bağları güçlendirmeyi ve yeni bağlantılar kurmayı hedefliyoruz” şeklinde başladı. Başkan Şeker şöyle devam etti: “İkinci olarak"Güneydoğu Avrupa Akademiler Forumu" girişimini daha da geliştirmek için görüşmelerde bulunacağız. Son olarak, ortak projeler için fırsatları araştırmak, bu konularda en iyi yöntemleri paylaşmak ve günümüzün küresel bağlamında akademilerin karşı karşıya olduğu güncel sorunlar hakkında diyalog kurmak için buradayız. Küresel Siyasi Kriz/Savaş, Yapay Zeka, Biyoekonomi, Enerji Dönüşümü, Sağlık Sorunları, Dilsel ve Tarihsel Miras gibi alanlara odaklanan projelere başlayabiliriz. Bilim insanları için değişim programları; Doktora öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara yönelik burs programları bölgedeki bilimsel alışverişe büyük katkı sağlayabilir. Fikirleri ve deneyimleri paylaşarak önümüzdeki zorlukların üstesinden daha etkili bir şekilde gelebilir, yenilik ve büyüme fırsatlarını yakalayabiliriz." dedi.

Başkan Şeker konuşmadsını bitirirken  TÜBA’nın bilim diplomasisi misyonuyla bölgemizin bilimsel kalkınmasına katkıda bulunma konusundaki kararlılığını tekrarladı. Hep birlikte, Güneydoğu Avrupa Bölge Akademileri olarak, Güneydoğu Avrupa ve ötesinde akademi ve bilim için daha parlak bir geleceğe doğru bir rota çizebileceğimizden eminim dedi.

Programda; Akademi’nin Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu, Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu, Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Yürütücüleri ve TÜBA Üyeleri AASSA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Prof. Dr. Kazim Şahin, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ile Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Serap Güneş Akademi çatısı altında çalışma gruplarının yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Bahadır K. Güntürk “AI in Higher Education: Threats and Opportunities” başlıklı konuşmasını, Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Şener Aktürk ise “Making Sense of the Geopolitical Developments of Our Times: Turkish Academy of Sciences International Relations Working Group” adlı konuşmasını yaptı.

Toplantıda; Arnavutluk Bilimler Akademisi’nden Başkan Skender Gjinushi, Sosyal ve Arnavutluk Bilimleri Başkanı Gezim Hoxha ve Osmanlı Arşivi Araştırmacısı Dr. Ermal Nurja, Bosna Hersek Bilim ve Sanat Akademisi’nden Başkan Muris Čičić, Genel Sekreter Asif Sabanović ve Uzman Yardımcısı Nerma Tanović, Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi’nden Başkan Zivko Popov, Karadağ Bilim ve Sanat Akademisi’nden Başkan Prof. Dragan K. Vukcevic, Başkan Yardımcısı Prof. Ljubisa Stankoviç ve Yönetici Katarina Terzic, Romanya Akademisi’nden Başkan Yardımcısı Marius Andruh yer alacak; Karadeniz Üniversiteleri Ağı’ndan Genel Sekreter Prof. Eden Mamut “At the 50th Anniversary of Scientific Research and Applications on Nanotechnologies: Lessons Learned and Perspectives for Cooperation in South-East Europe” başlığını detaylandırdı.