“TURQLAKES2016” Çalıştayı Özel Sayısı “Quaternary International”da  Yayımlandı

“TURQLAKES2016” Çalıştayı Özel Sayısı “Quaternary International”da Yayımlandı

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) dahilinde Akademi tarafından desteklenen; “Türkiye Göllerinde Paleoiklimsel ve Paleoekolojik Araştırmalar / Paleoclimatic and Paleoecological Studies in Turkey’s Lakes – TURQLAKES2016” Çalıştayı’nda sunulan göl araştırmalarından 16’sı Quaternary International (Elsevier) adlı dergide yayımlandı.
TÜBA Asli Üyesi Prof. Atalar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Atandı

TÜBA Asli Üyesi Prof. Atalar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) olumlu görüşü üzerine TÜBA Asli Üyesi Prof. Abdullah Atalar’ı yeniden İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne atadı.