Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri
TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında, 2015 yılında uluslararası düzeyde ihdas ettiği “TÜBA Akademi Ödülleri” bütün bilim insanlarına açıktır.

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri her yıl,
Fen ve Mühendislik Bilimleri
Sağlık ve Yaşam Bilimleri
Sosyal ve Beşeri Bilimler
olmak üzere üç kategoride aday gösterilenlere her kategoride bir ödül olarak verilmektedir. Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri ilgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan bilim insanlarına tevcih edilir ve her yıl ödüllerden bir tanesi, üç alan arasında dönüşümlü olarak, yalnızca Türkiye veya Türkiye bağlantılı bilim insanlarına verilmektedir.

TÜBA Akademi Ödülleri’ne; TÜBA üyeleri, Türkiye’deki üniversite rektörlükleri, TÜBA’nın ilişkili olduğu bilim akademileri ve akademiler arası kuruluşlar ve davet edilen diğer bilim kuruluşları ve bilim insanları tarafından aday gösterilebilir.

Mevcut TÜBA üyeleri, çalışanları ve değerlendirme süreçlerinde yer alan bilim insanları aday gösterilemez.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları üç ödül alanında oluşturulan TÜBA Ödül Komitelerince yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendirilmektedir.

Değerlendirme sonucunda komitelerin önerileri Akademi Konseyi’ne sunulur ve ödül sahipleri Akademi Konseyi tarafından belirlenir. Akademi Ödülü Madalyası, Akademi Ödülü Beratı ve takribipara miktarından oluşan ödüller, T. C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan törenle sahiplerine tevcih edilmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız

TÜBA Fuat Sezgin Ödülleri
TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019’un “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesi vesilesiyle, Bilim Tarihi, İslâm Bilim tarihi ve ilgili alanlarda başarılı bilim insanları ve kurumlar ile nitelikli bilimsel çalışmaları takdir ve teşvik etmek amacıyla Akademi tarafından 2018’de vefat eden Şeref Üyesi merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin adına “Fuat Sezgin Ödülleri” ihdas edildi.

Fuat Sezgin Ödülleri; Bilim Tarihi, İslâm Bilim tarihi ve ilgili alanlarda başarılı bilim insanları ve kurumlar ile çalışma ve eserleri/eser sahiplerini takdir amacıyla;
Üstün başarılı genç bilim insanlarına,
Yayımlanmış telif ve çeviri vb. eserlere,
Eserleri ve/yahut çalışmaları ile önemli katkı sunan kişi ve kurumlara “TÜBA Fuat Sezgin Ödülleri” verilecek.

TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri için; Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü için adayın araştırma önerisinin Bilim Tarihi, İslâm Bilim tarihi ve ilgili alanlarda olması ve TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) esaslarındaki yeterliliklerin sağlanması gerekiyor.

TÜBA Fuat Sezgin Eser Ödülleri için Fuat Sezgin Eser Ödülü için; Bilim Tarihi, İslâm Bilim tarihi ve ilgili alanlarda katkı sunan telif, çeviri veya diğer işlenme türlerinde yayımlanmış ve TÜBA Fuat Sezgin Eser Ödülü esaslarında aranan şartları taşıyan eserler/sahipleri başvurabilir veya aday gösterilebilir.

TÜBA Fuat Sezgin Özel Ödülleri için; Bilim Tarihi, İslâm Bilim tarihi ve ilgili alanlarda çalışma ve eserleri ile katkıda bulunan kişi veya kuruluşlar başvurabilir veya aday gösterilebilir. Ödüller, düzenlenecek TÜBA Ödülleri Töreni’nde sahiplerine tevdi edilecek.
Detaylı bilgi için tıklayınız

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (GEBİP)
Türkiye'de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirmek ve gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek, bilimin kamuoyunca kabulünü ve takdirini sağlamak ve bu maksatlarla ödüller vermek, TÜBA’nın görevleri arasındadır.

Bilim insanının gelişiminde, doktora sonrası bağımsız genç araştırıcılık evresi özel bir öneme sahiptir. Bilim insanları, kendi başlarına araştırma yapma ve yüksek lisans/doktora tez çalışmalarını yönetme yetkinliklerini geliştirme gereğinin geçerli olduğu bu evrede, özel teşvik ve desteğe de ihtiyaç duyarlar. Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (TÜBA-GEBİP) bu doğrultuda 2001 yılında ülkemizde araştırmalarıyla ön plana çıkmış genç bilim insanlarını Akademi’nin şemsiyesi altına almak, kendi aralarındaki ve Akademi üyeleriyle etkileşimlerinden doğacak bir sinerjik bir ortam oluşturmak ve ihtiyaç duydukları akademik ve malî destek ve teşviki sağlamak amacıyla başlatılmıştır.

Dünya’da “Genç Akademi” oluşumunun ilk örneklerinden olan ve ülkemizde müstesna bir konuma sahip bulunan TÜBA-GEBİP Ödülleri, tüm bilim alanlarında çalışan, sağlık bilimlerinde uzmanlık, diğer bilim dallarında doktora derecesini almış ve Türkiye’de çalışan veya Türkiye’de çalışma kararını vermiş, 39 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarının başvurusuna açıktır. 2018’den itibaren kadın adayların her bir doğumu için 39 yaş sınırına bir yıl ilave edilecektir.

Akademi’nin bu programdaki ana hedefi (Sosyal, Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında çalışan) üstün başarılı genç araştırıcılar ve onların çalışma gruplarını kapsayan ve üç yılda bir yenilenen bir ağ oluşturmak ve bu yolla ülkemize yetkin bir araştırıcı kuşağı kazandırarak Ülkemizin bilimsel ve topyekün kalkınmasına katkıda bulunmaktır. TÜBA-GEBİP ödüllü bilim insanlarımızın gösterdikleri ulusal ve uluslararası başarılar ve aldıkları diğer ödüller, programın başarısının sevindirici bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

TÜBA-GEBİP kapsamında ödül sahibi genç bilim insanlarına üç yıl boyunca, her yıl 20.000TL destek verilmektedir. Ayrıca, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için yine her yıl 6.000TL ek destek sağlanmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız

TÜBA-Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TESEP)
TÜBA, “Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP)” ile üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimini teşviki amaçlanmıştır. 2016’ya kadar Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) olarak adlandırılan programın, 2017’den itibaren sadece telif eserlerin ödüllendirileceği Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP) olarak uygulamaya devam edilmesi; ayrıca Sosyal Bilimler alanında bir esere de “TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü” verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ödül Programı’na, üniversitelerde her seviyede okutulan ya da okutulması/yararlanılması mümkün telif eserler için başvurulabilmektedir. Başvuru, eserin son baskısı için yapılmaktadır. Eserlerde dizin ve kaynakça bulunması şartı aranmaktadır. Başvurular, eserlerle ilgili bilim dalları gözetilerek oluşturulan Alan Değerlendirme Komiteleri (ADK) tarafından hakem görüşleri de alınarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. ADK’leri önerilerini ADK yürütücülerinden ve Akademi Başkanından oluşan Ana Komite’ye sunmaktadır. Ana Komite, TESEP ödülü için önerilerini Akademi Konseyi’ne sunmaktadır. “Bilimsel Telif Eser Ödülü” ya da “Kayda Değer Telif Eser (Mansiyon) Ödülü” kazananlar, Akademi Konseyi tarafından karara bağlanmaktadır.

2013’ten itibaren TESEP parasal ödülleri artırılmış ve Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödülleri için de parasal ödül verilmeye başlanması kararlaştırılmıştır. “Telif Eser Ödülü” kazanan eserlere 20.000TL para ödülü ve berat, “Kayda Değer Telif Eser Ödülü (Mansiyon)” kazanan eserlere 7.000TL ödül ile berat verilmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız