Millî Teknoloji Hamlesi

Küresel Rekabette Millî Teknoloji Hamlesinin Önemi ve Bilişim Vadisi’nin Rolü

Küreselleşmeyle ilintili olarak ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik gelişmelerde tekelleşmenin önüne geçmek adına ülkeler kendi teknoloji stratejilerini oluşturmaktadır. Bu stratejilerin başarıya ulaşması için güncel gelişmeler yakından takip edilmeli ve ortaya konulan girişimler, sosyal ve kültürel bilinçten kopuk olmamalıdır. Bu bağlamda, Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik alanda tam bağımsızlaşma vizyonunun adı Milli Teknoloji Hamlesidir. Bilişim Vadisi de Milli Teknoloji Hamlesin vizyonunu hayata geçirmek adına Türkiye’nin savunma sanayinde kaydettiği başarıyı sivil teknolojilere aktarılmasında önemli bir rol oynuyor. Milli Teknoloji Hamlesi kendi stratejisini üç kavram üzerine temellendirir. Coğrafi olarak bir bölgeye ait olmayı ifade eden “yerlilik”, bir ulusa ait olanı ifade eden “millilik” ve fikri değer içeren ürünün başka fikri çıktıları doğrudan içermemesi yani bunların kendine has fikri değeri olmasını ifade eden “özgünlük” kavramları bu temeli oluşturur. Bilişim Vadisi, bünyesinde barındırdığı markaların gelişiminde bu değerler doğrultusunda hareket etmekte ve ekosistemini kilit teknolojiler geliştiren firmaları uçtan uca destekleyecek bir modelde şekillendirmektedir. Odak teknolojiler olarak; mobilite, bağlantı teknolojileri, siber güvenlik, tasarım teknolojileri, akıllı şehirler ve oyun teknolojileri kategorilerinde ekosistemi güçlendirecek çalışmaların yürütüldüğü Bilişim Vadisi’nde her bir alana ait kendine has kümelenmeler yer almaktadır. Dışa bağımlılıktan kurtulmak için ithal ikame ve Milli Teknoloji Hamlesine uygun zeminin oluşması için de beşerî sermaye sağlanmalıdır. Bilişim Vadisi organize ettiği 42 Yazılım Okulları, Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Atölyesi, çalıştaylar, eğitim kampları ve girişimcilik konusunda düzenlenen programlarla beşeri sermayenin gelişmesi adına önemli adımların atıldığı bir ekosistemdir. Makale boyunca, detaylarına yer verilen TOGG, AirCar, Kuluçka İşletme Merkezi, Tasarım Kümelenme Merkezi ve DIGIAGE gibi markalar aracılığıyla da ithal ikame sürecine sivil teknolojiler kapsamında önemli katkılar sağlamaktadır. Sonuç olarak Bilişim Vadisi, Milli Teknoloji Hamlesinin beşerî sermaye ve ithal ikame stratejilerini hayata geçirmek adına Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olma rolünü üstlenmektedir.

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch35