“TÜBA 2017 Ödülleri” Açıklandı

“TÜBA 2017 Ödülleri” Açıklandı

TÜBA’nın, bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen “TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TESEP (Bilimsel Telif Eser) Ödülleri” açıklandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar yaptığı açıklamada “üstün bilimsel başarıların ödüllendirilmesinin dünyada akademilerin ve ülkemizin ulusal akademisi TÜBA’nın en önemli işlevleri arasında yer aldığını, bu anlayışıyla yürüttükleri TÜBA ödüllerinin bilim dünyasında özel ve saygın bir konuma sahip olduğunu ve törenlerinin Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi: “2017 yılında Akademi Konseyi’miz tarafından, ikisi yurt dışında biri Türkiye’de çalışan üç bilim insanı Uluslararası TÜBA Akademi Ödülü’ne; 19 farklı üniversiteden 39 üstün başarılı genç bilim insanı TÜBA-GEBİP Ödülü’ne, biri Halil İnalcık Özel Ödülü, ikisi kaydadeğer eser ödülü olmak üzere üç Türkçe Bilimsel Telif Eser de TÜBA-TESEP Ödülü’ne layık görülmüştür. Böylece TÜBA Ödülü kazanan bilim insanı sayısı; dokuzu Akademi Ödülü, 443’ü GEBİP Ödülü olmak üzere 452’ye, ödüllendirilen eser sayısı da 189’a yükseldi. Bilim dünyasında müstesna bir konuma sahip olan TÜBA Ödülleri’miz; ülkemizin uluslararası bilim camiasındaki tanıtımı ve ilişkileri, üstün başarılı genç bilim insanlarının teşviki ve çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, nitelikli Türkçe bilimsel eser yazımının özendirilmesi bakımından özel bir öneme sahiptir. Ödüllerimiz, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen törenle sahiplerine verilecektir.” dedi.

2018 TÜBA-GEBİP ve TESEP Ödülleri için çağrıya çıkıldığının altını çizen Prof. Acar, başvuruların 8 Ocak 2018 tarihine kadar kabul edileceğini vurguladı ve “Bu yıldan itibaren 39 olan TÜBA-GEBİP başvuru yaş sınırına, kadın adayların her bir doğumu için bir yıl ilave edilecek. 2018 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri için ise önümüzdeki günlerde çağrıya çıkılacaktır.” dedi.

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri; Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç alanda uluslararası düzeyde, özgün, öncü ve çığı açıcı çalışmalarıyla öne çıkan ve Akademiler, Üniversiteler ve TÜBA Akademi üyelerince aday gösterilen bilim insanlarına 2015’ten beri veriliyor. Ödül, madalya ve berat ile takribi 30.000 Amerikan dolarından oluşuyor. Her yıl Akademi Ödülleri’nden biri, alanlar arasında dönüşümlü olarak Türk veya Türkiye bağlantılı çalışmaları olan bilim insanlarına veriliyor. 2017 yılında Türkiye bağlantılı akademi ödülü Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde verildi.

TÜBA- GEBİP Ödülleri; Doğa, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor. Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca her yıl 6 bin liralık ek destek ve akademi üyelerince danışmanlık da sağlanıyor.

TÜBA-TESEP Ödülleri; tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla veriliyor. 2008’de başlatılan ve 2016’ya kadar telif ve çeviri eserlerin ödüllendirildiği TEÇEP olarak adlandırılan programın 2017’den itibaren telif eserleri teşviki amaçlayan TESEP olarak devamına ve Sosyal Bilimler alanından bir esere “Halil İnalcık Özel Ödülü” verilmesine karar verildi. 2017 yılında, TESEP ve Halil İnalcık Özel Ödülü 20 bin TL, Kayda Değer Telif Eser Ödülü (mansiyon) ise, 7 bin TL olarak belirlendi.

2017 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri’ni Kazananlar

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri’ne 2017 yılında;
Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde; kablosuz iletişim sistemleri, kablosuz ağlarda girişim yönetimi ve akıllı kablosuz haberleşme sistemleri, fiziksel katman algoritmaları, dalga biçimi tasarımı, bilişsel radyo, spektrum algılama, kablosuz haberleşme güvenliği alanlarındaki akademik ve endüstriyel çalışmaları nedeniyle İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Arslan;

Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde; migren ve inme alanlarında yapmış olduğu temel ve klinik çalışmalarının yanında, son dönemde ileride ilaç geliştirme çalışmalarında hedef molekül olabilecek Rho-kinaz sinyal yolağının beyin kan akımına etkileri ve bu enzimin tip 2 izoformunun beyin damar hastalıklarındaki rolünü ortaya koyan çalışmaları dolayısıyla Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Cenk Ayata,

Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde; Roma/medeni hukuk tarihi, farklı kodifikasyon süreçleri ve bunların Doğu-Batı, Türkiye-Avrupa kesişen havzalarındaki etkisi, Türkiye-Macaristan hukuk ilişkileri üzerine yaptığı hukuk tarihi ve karşılaştırmalı hukuk çalışmaları dolayısıyla Macaristan Bilimler Akademisi üyesi ve Eötvös Lorand Üniversitesi Öğretim Üyesi Gabor Hamza layık görüldü.

Prof. Dr. Hüseyin Arslan kimdir?
1968 yılında doğdu. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde bitirdiği lisans eğitiminin ardından 1994’te yüksek lisansını ve 1998 yılında ise doktorasını Texas Dallas’ta bulunan Güney Metodist Üniversitesi’nde tamamladı. Beş yıla yakın bir süre Ericsson firmasında araştırma mühendisi olarak çalıştı. Dr. Arslan, kablosuz ve mobil haberleşme literatürüne yapmış olduğu katkılar sebebiyle 2016 yılında Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından Fellow unvanına layık görüldü. Fiziksel katman algoritmaları, dalga biçimi tasarımı, bilişsel radyo, spektrum algılama, kablosuz haberleşme güvenliği gibi konularda 60’tan fazla United States Patent and Trademark Office's (US) patenti ve başvurusu olan Dr. Arslan'ın 10'un üzerinde patenti lisanslandı. 15 yıldır Güney Florida Üniversitesi’nde (USF, Tampa, Florida) öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Arslan, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin kurucu dekanı ve “5G ve Ötesi Araştırma Laboratuvarı”nın yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.
 
Doç. Dr. Cenk Ayata kimdir?
1968 yılında doğdu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Harvard Üniversitesi’nde çalışmalarına başladı. Nöroloji uzmanlığını Tufts Üniversitesi’nde ve Nörolojik Yoğun Bakım Üst-Uzmanlığını Harvard Üniversitesi’nde aldı. Moleküler, ileri teknoloji elektrofizyolojik ve optik görüntüleme yöntemlerini hayvan modellerinde hastalık mekanizmalarını aydınlatmak ve yeni tedavi yöntemlerini denemek üzerine uygulayarak dünyanın sayılı bilim adamları arasına girdi. Rho-ROCK2 sinyal yolaklarının nörodejenerasyonda rolleri gibi moleküler çalışmalarının yanı sıra son merkezi sinir sistemine özgü bir fenomen olan kortikal yayılan depolarizasyon’un migren, inme, ve beyin hasarı gibi nörolojik hastalıklardaki rolüne ışık tutan çalışmaları son 15 yılda uluslararası alanda çok daha iyi tanınmasını sağladı. Nörolog ve nörobilimci olarak Massachusetts General Hospital, Neurovascular Araştırma Ünitesi’nde görevini sorumlu yönetici olarak sürdüren Dr. Ayata, Temel Nörolojik Bilimler alanındaki çalışmalarının yanında çok sayıda klinik araştırmalarda da ön planda yer alıyor.
 
Prof. Dr. Gabor Hamza kimdir?
1949 Budapeşte doğumlu olan Gabor Hamza Eötvös Lorand Üniversitesi’nde eğitim gördü. 1972’de Hukuk doktorasını aldıktan sonra 1976-77 yıllarında Münih Ludwig Maximillan Üniversitesi’nde, 1979-80 yıllarında Roma Sapienza Üniversitesi’nde ve 1980-81 yıllarında da Köln Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü. 1984’te Eötvös Lorand Üniversitesi Roma Hukuku Kürsüsü’ne profesör olan Dr. Hamza; Avrupa, Amerika ve Asya’nın değişik ülkelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Roma hukuku, Medeni hukuk, AB hukuku, Türkiye dahil Doğu Avrupa hukuk sistemleri ve Karşılaştırmalı hukuk başlıca çalışma alanları. Macaristan Bilimler akademisi üyesi olan Profesör Hamza, Vatikan Şark Enstitüsü “Oriens Arca Iuris” Ödülü ve Macaristan Devlet Liyakat Nişanı sahibidir.
 

2017 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü’nü Kazananlar

* İsimler, soyisme göre alfabetik sıralanmıştır.

2017 TÜBA Bilimsel Telif Eser (TESEP) ve Halil İnalcık Özel Ödülü’nü Kazanan Eserler ve Yazarları