2022 Sürdürülebilir Kalkınma için Temel Bilimler Yılı (Year of Basic Sciences for Sustainable Development 2022- IYBSSD2022)

2022 Sürdürülebilir Kalkınma için Temel Bilimler Yılı (Year of Basic Sciences for Sustainable Development 2022- IYBSSD2022)

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2 Aralık 2021'de tarihli toplantısında oy birliği ile alınan 76/A/L.12 sayılı kararla 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmak için daha fazla temel bilime ihtiyaç olduğundan hareketle, 2022 yılını Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Temel Bilimler Yılı (IYBSSD2022) olarak ilan etmiştir.

Bu kararla BM üyeleri, BM kurumları ve diğer küresel, bölgesel ve alt-bölgesel örgütler yanı sıra akademi, sivil toplum, uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşları ile beraber sürdürülebilir kalkınma için temel bilimlerin önemini vurgulamayı ve bu konuda farkındalık oluşmayı amaçlamaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Temel Bilimler Yılı (IYBSSD2022), 30 Haziran- 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Paris'teki UNESCO merkezinde düzenlenecek bir açılış konferansıyla resmi olarak başlatılacaktır. Bu kapsamda 30 Haziran 2023 tarihine kadar dünya genelinde etkinlikler düzenlenecektir.

Projenin paydaşı ve Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olarak Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bu bağlamda 4 Ekim 2021 tarihinde Danışma Kurulu toplantısına katılım sağlamıştır. TÜBA, Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Temel Bilimler Yılı için Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere YÖK Başkanlığı ve TÜBİTAK yanı sıra diğer tüm ilgili paydaşlar ile Birleşmiş Milletlerin bu farkındalık oluşturma çabalarına katkı sunacak bilimsel programlar düzenlemeyi hedeflemektedir.

BM Basın açıklamasının tam metni aşağıdadır;


İlgili Fotoğraflar