TÜBA’dan COVID-19’la Mücadelede “Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu”

TÜBA’dan COVID-19’la Mücadelede “Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu”

TÜBA, global bir pandemi olan COVID-19 nedeniyle daha da önem kazanan bağışıklık sistemi, beslenme ve yaşam tarzı arasındaki ilişkiyi bilimsel veriler ışığında, toplumu bilgilendirmek amacıyla “Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu”nu hazırlayarak kamuoyuyla paylaştı.

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu’nun hazırladığı Raporda, bağışıklık sistemine genel bakış, makro ve mikro besin maddelerinin bağışıklık sistemi üzerine etkileri, fitokimyasallar, prebiyotik ve probiyotikler ile bağışıklık arasındaki ilişkiler, beslenme modelleri, alkol ve tütün kullanımı, uyku, egzersiz, psikolojik stres ve çevresel faktörlerin bağışıklık sistemi ile bağlantıları konuları bilimsel bir çerçevede detaylı olarak ele alınıyor.

Bir yıldır Türkiye’nin ve dünya mücadele ettiği COVID-19 küresel salgını ile ilişkili olarak; bağışıklık, beslenme ve yaşam tarzı arasındaki ilişkinin, önemli bir gündem olduğunu vurgulayan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “COVID-19 salgınından korunmak için dengeli ve yeterli beslenme, kaliteli uyku, egzersiz ve stresten korunmanın immün sitemin güçlendirilmesi için temel unsurlar. Tam da bu noktada salgın, dengeli beslenmenin ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğinin önemini bir kez daha bizlere gösteriyor. Son zamanlarda gizli açlık olarak ifade edilen vitaminler ve mineraller gibi mikro besin ögelerinin hastalıklara karşı direnci artırdığı ve inflamatuar yanıtı olumlu yönde etkileyerek immün yanıtın düzenlenmesinde önemli rolü olduğu da bildirildi. Örneğin bireylerde vitamin D ve çinko durumunun iyi kontrol altında olmasının COVID-19 tedavisinin başarısında önemli katkısı olduğu da kanıtlandı. Günümüzde toplumların gıda maddelerine erişimleri kolaylaşırken sağlık açısından sorun oluşturacak üretim ve tüketim tekniklerinden uzak durmak zorlaşıyor. İnsan vücudunun temiz ve güvenilir gıdaya ulaşması sağlıklı toplumların temelini oluşturduğunu bilerek bireylerin ve toplumların sağlıklarına özen göstermeleri önemli. Bu çerçevede, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubumuzca topluma katkı sağlayacağını düşündüğümüz “Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu” multidisipliner bir bakışla hazırlandı.” dedi.

Rapora ekli dosyadan indirebilirsiniz.