TÜBA’dan Bir İlk Daha: “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri” Eseri Yayımlandı

TÜBA’dan Bir İlk Daha: “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri” Eseri Yayımlandı

TÜBA, Osmanlıya ve Osmanlı eğitim tarihine farklı bir açıdan bakan Osmanlı akademisine ilişkin “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri”ni yayımladı.

Osmanlıların uzun ömürlü olmalarını sağlayan noktalardan birisi ilme ve ilim insanlarına verdikleri önem olduğunu ifade eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Mirasını devraldığımız atalarımızın inşa ettiği medeniyetimizin temelleri âlimler tarafından atılmıştır. Osmanlılar da bu medeniyetin en önemli temsilcilerinden birisi olmuştur; kuruluşundan durdurulduğu tarihe kadar Osmanlılar âlimlere ve ilim erbabına büyük bir saygı gösterilmiştir. TÜBA olarak bizim de bilim mirasımızın günümüze aktarılması öncelikli çalışma alanlarımızdan birisidir. Osmanlıların ilim geleneği çağını ve sonraki dönemleri etkileyen bir niteli­ği haiz olup günümüzdeki eğitim politikalarının belirlenmesinde de bizlere değerlendirmeler yapma imkânı sunuyor. Bu açıdan eğitim ve bilim tarihine çok boyutlu ve disiplinler arası yaklaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Osmanlı bilim ve eğitim tarihi ile ilgili pek çok eser kaleme alınmış olsa da doğrudan Osmanlı âlimlerinin yaşayışlarına temas eden çalışma sayısı kı­sıtlı kalmıştır. Bu bağlamda Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelik tarafından kaleme alınan “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri” adlı eserin Osmanlı eğitim tarihini ele alışta yeni bir bakış açısı kazandıracağını inanıyorum.” dedi.

Tarihi çalışmalar arasında bir ilk
Osmanlı kıyafetleri ve kumaşları hakkında çeşitli araştırmalar, kitaplar, koleksiyon ve albüm yayınları bulunmakla birlikte ilmiye sınıfına ait kıyafetlerin eğitim tarihi çerçevesinde ele alındığı ilk kitap olduğunu vurgulayan Prof. Şeker Kitabı özel yapanın ele aldığı konusunun özgünlüğü ile ileri sürdüğü yeni bilimsel önerilerden geldiğini, görsellerin ise Türk ve yabancı koleksiyonlarda yer alan yazma ve kaynaklardan elde edilerek ilmiye sınıfının kıyafetlerinin yer aldığı bir çalışmada ilk kez ilişkilendirildiğini söyledi.

Prof. Şeker şu şekilde devam etti: “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri, özel olarak 1450-1650 yılları arasına odaklanmış olsa da genel anlamda Osmanlı tarihini kapsıyor; Osmanlı ilmiye sınıfını bir bütün olarak görüyor, yükseköğrenim kurumu olarak medrese ve oradan mezun olanları ele alıyor. Şeyhülislam, kadıasker, müftü, müderris ve suhtenin odağında medrese kurumu bulunuyor, bu bağlamda eser tüm bunları birbirinden ayırmadan bütüncül bir şekilde inceliyor; 19. yüzyıldaki bir uygulamanın kökleri 15. yüzyıla dayanabiliyor, bazı kıyafetler yüzyıllar içinde şekillenerek kurumsallaşabiliyor. Biliyoruz ki kurumsal gelenekler zamanla gelişip yerleşiyor ve yine bu yüzden konuya bütüncül yaklaşmak önemliydi. Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik’in hazırladığı bu özel yayının bu açıdan konunun bir bütün olarak ele alınmasının zorunluğu doğuyor.” dedi.

Eserin Osmanlı eğitim tarihinin farklı alt disiplinlerle geliştirilmesini hedeflediğini söyleyen Prof. Şeker; böylelikle Osmanlı kıyafet çalışmaları başlı başına bir araştırma ve çalışma alanına dönüşebileceğini söyledi.

Eser için: https://bit.ly/3ijORcr