“Cengiz Han” Konulu Bilimsel Toplantı

“Cengiz Han” Konulu Bilimsel Toplantı

Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan’ın 14 Ocak 2020 tarihinde TÜBA’ya yaptığı ziyarette bilim diplomasisi çerçevesinde Moğolistan ve Türkiye arasındaki bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde kararlar alındı; bu kapsamda gerçekleştirilen ilk ortak faaliyet “Cengiz Han” ile ilgili yapılan bilimsel toplantı oldu.

TÜBA’nın bir araya getirdiği, Cengiz Han ve Moğolistan konusunda çalışmaları olan bilim insanları 24 Haziran 2020 tarihinde Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İsenbike Togan’ın katılımıyla, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta buluştu. Farklı Üniversitelerden 20 akademisyenin katılımcının olduğu toplantıda, TÜBA’nın koordinatörlüğünde Cengiz Han ve Moğolistan tarihi konusunda çok sayıda değerli belgenin ve kültürel eserin toplandığı sürecin ardından izlenecek yol haritası görüşüldü.

Yapılan video konferansta; önümüzdeki dönemde yapılacak bilimsel faaliyetlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Sonrasında, Moğolistan’da kurulacak Cengiz Han Müzesi hakkında merak edilen detaylara ilişkin sorular, Büyükelçi Bold Ravdan tarafından cevaplandı. Türkiye’de bulunan ve müzede yer verilmesi düşünülen bilimsel eserler ve belgeler ile kültürel mirasın nasıl ve ne şekilde çoğaltılarak müzede değerlendirileceği tartışıldı. Ayrıca; sonbaharda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde ve Türkiye Bilimler Akademisi organizasyonunda yüz yüze yapılacak bilimsel tematik bir çalıştay düzenlenmesi için mutabakata varıldı. Bu çalıştayda konunun ilgili bilim insanlarının katılımı ile daha etkin ve kapsamlı şekilde ele alınacağı vurgulandı.