Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

Türkiye Deniz Balıkları Çeşitliliğindeki Değişimler

Türkiye denizlerinin balık tür çeşitliliği pek çok antropojenik faktörün etkisi altında ciddi değişimler yaşamaktadır. Bir yandan aşırı sömürü kaynaklı popülasyon dalgalanmaları ve azalmaları rapor edilirken, diğer yandan da tropikal kökenli türlerin ekosisteme katılımıyla oldukça zıt etkiler bir arada gözlenmektedir. Biyoçeşitlilik odaklı araştırmaların zaman içinde artmasıyla beraber hem daha önce kıyılarımızda varlığı bilinmeyen yerli türlerin varlığı ortaya konmakta, hem de yabancı tür envanterine yeni ilaveler yapılmaktadır. Bunların neticesinde geçtiğimiz 20 yıllık süre zarfında 100’e yakın balık türü listelere dahil edilmiştir; bölgesel yok olan veya nesli tehlike altındaki türlerin durumları ise henüz bütüncül bir yaklaşımla ortaya konamamıştır. Araştırmaların sonuçları, her biri farklı özellikler sergileyen denizlerimizin doğal faunal yapılarının bozulmaya başladığını ortaya koymaktadır. Tropikalleşme süreci Akdeniz kıyılarımızda son derece kuvvetli şekilde gözlenirken, deniz ekosistemindeki fiziksel değişimler nedeniyle dağılım alanlarını genişleten termofilik yerli türler Marmara ve Karadeniz ekosistemlerine katılmaya başlamıştır. Biyolojik çeşitlilikteki bu değişimlerin sürekli takip edilmesi, maruz kaldıkları çevresel etkenlerin boyutlarının anlaşılabilmesi adına oldukça önemlidir.

Murat Bilecenoğlu
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-58-0.ch06