Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’nde Ulusal Hayvan Biyoçeşitliliğimizin Korunması Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar: Yaban Ve Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Tanımlanması Ve Biyobankaların Oluşturulması

Ülkemiz konumu ve sahip olduğu farklı coğrafik özellikler nedeniyle hayvan çeşitliliği açısından oldukça zengin bir ülkedir. Araştırma bulguları, uzman değerlendirmeleri ve çeşitli anketlerden elde edilen bilgiler ışığında son 50 yılda çiftlik hayvanları genetik kaynaklarında ciddi kayıpların meydana geldiği açıktır. Oysaki hayvan genetik kaynakları hayvancılığın gelişmesi ve hayvansal üretim açısından çok önemlidir. Moleküler ve arkeolojik çalışmalar koyun, keçi ve sığır gibi evcil hayvanların Anadolu’dan evcilleştirildiğini göstermektedir. Topraklarımızda mevcut bulunan bu doğal mirası korumak toplumsal bir görevdir. Ülkemiz hayvan genetik kaynaklarının karakterize edilmesi ve biyobankalarda korunmasına yönelik olarak TÜBİTAK MAM’ın yürütücülüğünde çok sayıda proje gerçekleştirilmiştir. Bu projeler genetik kaynakların korunması çalışmalarına önderlik edecek nitelikte olup, ilk “Ulusal Yerli Hayvan Gen Bankaları” yürütülen TÜRKHAYGEN-I projesi kapsamında kurulmuştur. “Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen Kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması, Korunması ve Yönetimi” projesi kapsamında bazı yaban hayvanlarının genetik karaterizasyonları gerçekleştirilerek, biyobankaları kurulmuştur.

Diğdem Aktopraklıgil Aksu
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-58-0.ch12