Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler

Değişen Biyoçeşitlilikte Salgınlar ve Tek Sağlık Tehditleri

Enfeksiyon etkenleri ve bunların ortaya çıkardığı salgınlar tarih boyunca insanlığı etkileyen sonuçlara neden olmuşlardır. Bu salgınların en son örnekleri COVID-19 pandemisi ve Maymun çiçek virüsü salgınıdır. Bu salgınlardaki etken virüsler ve başka pek çok salgın etkeninin kaynağı doğadaki hayvanlar ve/veya vektörlerdir. Bu nedenle salgınlarla başa çıkmak için sadece insan enfeksiyonlarını hedefe koymak yetersiz kalmaktadır. Tek sağlık yaklaşımı bu yetersizlik nedeniyle her geçen gün önem kazanmaktadır. Özellikle değişen biyoçeşitlilik ve doğadaki insan etkileri her geçen gün artarak insanlık ve gezegen için sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Transdisipliner anlayışla gezegenin sağlığını bir bütün olarak ele alan tek sağlık yaklaşımı çeşitli çalışma örnekleri ile ele alınmıştır.

Mehmet Ali Öktem
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-58-0.ch10