Millî Teknoloji Hamlesi

Kamunun Dijitalleşmesinde Milli Teknoloji Hamlesi

Bu makalenin konusu, kamunun dijitalleşmesinde Millî Teknoloji Hamlesinin önemi ve öncelikli uygulama alanlarıdır. Konunun seçimindeki motivasyon, ulusal düzeyde uygulamaların yanı sıra, ulusal sınırlarımızın ötesindeki gelişmeleri de takip etmeyi gerektiren kapsayıcı bir girişim olan Millî Teknoloji Hamlesinin kamunun dijitalleşme sürecindeki yansımalarının ve mevcut projelerden elde edilen çıktıların gelecek uygulamalar için iyi analiz edilmesi konusundaki gerekliliktir. Kamunun dijital dönüşüm koordinasyonunun tek çatı altında toplanması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte kurulan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin (CBDDO) çalışmaları ise bu sürecin anlaşılması için oldukça önemlidir. Büyük Veri ve Yapay Zekâ başlığında dijital dönüşümün lokomotif teknolojilerinden olan büyük veri ve yapay zekânın kamuda kullanım alanları irdelenmiş ve CBDDO’nun bu alandaki çalışmalarına yer verilmiştir. Siber Güvenlik Yönetişimi başlığında yeni nesil siber tehditlere karşı ulusal mukavemeti artıracak bütüncül bir yaklaşım oluşturmak üzere yürütülen çalışmalardan bahsedilmektedir. Kamunun Dijital Dönüşümünün Koordinasyonu başlığında ise değişim odaklı ve yenilikçi teknolojilere uyarlanabilen politikalar geliştirmek üzere hazırlanan stratejik doküman çalışmaları incelenmiştir. Dijital Türkiye’nin Yüzü e-Devlet Kapısı başlığında, özellikli dijital devlet alanında Türkiye’yi uluslararası endekslerdeki dünya sıralamalarında üst sıralarda temsil eden e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler ve dijital hizmet sunum kanallarını yenilikçi teknolojiler ile geliştirerek vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar anlatılmıştır. Ulusal Dijital Ekosistem için Uluslararası İş Birliklerinin Önemi başlığında ulusal dijital ekosistemimizi güçlendirecek uluslararası iş birlikleri kurma odaklı çalışmalardan bahsedilmiştir. Son olarak 2023 Vizyonu ve Dijital Türkiye başlığında ise yerli ve millî teknolojilerle hem gerçek hem de sanal dünyada yerini alacak güçlü Dijital Türkiye yolunda yürütülen çalışmalar ve sonuçları tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Ali Taha Koç
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch31