Millî Teknoloji Hamlesi

Enerji, Nükleer ve Maden Teknolojilerinde Ar-Ge'nin Dönüşümü: TENMAK

Küresel yönetişim mekanizması daha güvenli ve daha sağlıklı koşullar için sürekli arayış içindedir. Bu küresel arayışın en önemli göstergelerinden bir tanesini sürdürülebilir kalkınma odaklı tartışmalar oluşturmaktadır. Nesiller arası kaynak dağılımına vurgu yapan sürdürülebilir kalkınma, kaynakların etkin kullanımına dikkat çekmektedir. Dünya genelinde günümüzde yaşanan iklim sorunları temelli problemlerin çözümleri, kaynakların etkin yönetimine önemini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda enerji kaynakları, verimliliği, dönüşümü, politikaları gibi pek çok konu giderek daha sık tartışılır hale gelmiş ve bu alanda yapılacak Ar-Ge faaliyetleri önemsenir olmuştur. Enerji, nükleer ve maden alanlarında yürüteceği Ar-Ge faaliyetleri ile hammadde ve enerjide dışa bağımlılık gibi sorunlara teknoloji temelli çözüm arayışları sağlamak amacı ile kurulan TENMAK’ın tarihçesi ve ekosistemdeki rolü bu çalışmada tartışılmaktadır.

Abdulkadir Balıkçı, Harun Türker Kara
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-16-0.ch29