Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Yeni Normalde Sektörlerin Geleceği ve Firmaların Dönüşümü

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan COVID-19 virüsü tüm dünyayı büyük bir hızla sararak sosyal ve ekonomik hayatta önemli değişiklikler oluşturmuştur. Çin’de ortaya çıkan SARS virüsü gibi RNA tabanlı olan bu virüs SARS virüsünden farklı olarak çok hızlı ve kolay biçimde bulaşma imkanına sahiptir. SARS virüsü oldukça hızlı kontrol altına alınmış ve virüsün Çin dışına çıkışı büyük ölçüde engellenmiştir. COVID-19 ise tam tersine tüm dünyaya kolayca yayılıp hem toplumsal hem de ekonomik dinamikleri bozmuştur. Virüsün varlığı ve ortaya çıkışı ve yayılışı ile ilgili düşündürücü olgular küresel ekonomide; makro, mezo ve mikro bazda değişimlerin ve dönüşümlerin yapılmasını gerektirmektedir. Bu durum, makro bazda küresel ekonomideki ve dış ticaretteki dönüşümün ve yeni normale adaptasyonun ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Mezo baz söz konusu olduğunda ise COVID-19 dolayısıyla yükselen ve alçalan sektörlere odaklanılmalı ve bu sektörler için gelecek planları çizilmelidir. Mikro bazda ise firmaların iş modelleriyle birlikte iş planları yeniden düzenlenmeli, firma içi yeni yönetişim uygulamalarına odaklanılmalı ve yeni normale uyum fırsatları değerlendirilmelidir. Bu çalışmada sırasıyla bu konulara değinilmiştir.

Prof. Dr. Halit Keskin
DOI: 10.53478/TUBA.2020.044