Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Küresel Salgınlar: Kutup Bölgelerinden Öğreneceklerimiz ve Geleceğimiz

İnsanlık tarihinde birçok salgın hastalık yaşanmıştır. 20. ve 21. Yüzyıllarda bile AIDS, kolera, grip, SARS gibi hastalıklar sebebiyle yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiştir. Hastalıkların hızlı yayılmasında en büyük etkilerden birisi nüfusun yoğunluğudur. Dünyada nüfus yoğunluğu kutup bölgelerinde düşmektedir. Yüzölçümü 27 milyon kilometrekare olan Arktik bölgede 4 milyon kişi yaşamakta olup, Antarktika’da yerleşik bir nüfus bulunmamaktadır. Ancak kurulu bilim üslerinde yaz mevsiminde 4 bin kış mevsiminde bin bilim insanı bulunmakta olup her yıl yaklaşık 50.000 turist tarafından ziyaret edilmektedir. COVID-19 salgını neredeyse tüm dünyaya yayılmış olup sadece 13 ülke hastalığa dair herhangi bir rapor yayınlamamıştır. Hastalığın kesin olarak ulaşmadığı bilinen tek kıta Antarktika’dır. Yerleşik bir nüfusa sahip olmaması, tarifeli bir ulaşım yolu bulunmamasının yanı sıra Antarktika’ya gidiş ve dönüşlerde uygulanan sıkı tedbirler, hastalığın buraya ulaşmasını engellemiştir. Başta kutup bölgeleri olmak üzere tüm dünyayı etkileyen küresel iklim değişikliği sebebiyle tarım alanları ve şehirler değişmekte, daha fazla hastalık yaşanmakta ve hatta daha öne hiç var olmayan hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar sebebiyle iklim değişikliği göçünün gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2050 yılına kadar 200 milyon insanın göç edeceği tahmin edilmektedir, salgın hastalık çeşitleri bu şekilde de artış ve farklılık gösterecektir. Kutuplar ise insanlığın yeni geleceği olmaya aday bölgeler olarak yeni sorunlar ve yeni çözümler getirmektedir.

Doç. Dr. Burcu Özsoy
DOI: 10.53478/TUBA.2020.070