Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Küresel Salgının Sosyolojisi ve Yeni Normal Dönemde Paradigma Dönüşümü

21. yüzyılda COVID-19 küresel salgını birey, toplum ve devleti derinden etkilemektedir. Ontolojik güvensizlik içinde birey ve toplumlar kaygı, korku ve depresyon sarmalında yaşamaktadır. Tarihteki bütün pandemiler hayvanlardan insanlara geçen virüs nedeniyle yaşanmıştır. Bütün pandemiler toplumda bir değişim yaratmıştır. 14. yüzyılda veba salgını nasıl feodalitenin bitişini getirdiyse, 21. yüzyıldaki COVID-19 salgını da bilişim toplumu, risk toplumu ve gözetim toplumuna geçişi hızlandırmıştır. Salgından korunmak için karantina döneminde aile ilişkilerinde değişim yaşanmıştır. Eğitim ve çalışma evden online yürütülmektedir. Evde kalma uygulaması, çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkeğin gündelik hayatlarını değiştirmektedir. Pandemi, enformasyon toplumuna geçişi hızlandırmıştır. Pandemi, risk toplumu gerçeğini ortaya çıkartmıştır. İnternet temelli hayat gözetim toplumunu inşa etmektedir. Hem gözetim toplumu pratiği hem de virüs korkusu paranoid-şizoid toplumu üretmektedir. Neoliberalizmin birey temelli narsistik kültürü yerine yeni paradigma ihtiyacı doğmuştur. Pandemi ya otoriter devlet ya sosyal devlet ya da liberalizmin ehlileştirilmesine neden olacaktır. Ülkelerin paranoid-şizoid ruh halinden kurtulup, küresel dayanışmayı yeniden kurmaları gerekmektedir.

Doç. Dr. Vehbi Bayhan
DOI: 10.53478/TUBA.2020.061