Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Küresel Salgın Sonrasında Ulusal Bilişim Güvenliği

2020 yılı ile birlikte dünyamızı etkilemeye başlayan COVID-19, hem özel hayatımızda hem de iş yapış yöntemlerimizde köklü değişiklikler yaşanmasına sebep oldu. İçinde bulunduğumuz mevcut duruma uyum kapsamında, birçok kurum tarafından salgın sırasında çalışanlarının virüsten etkilenmemesi ve salgını oluşabilecek en az zararla atlatmak adına, uzaktan çalışma bağlamında dijital dönüşüm ve bulut bilişim güvenliği gibi birçok konuda etkin ve hızlı kararlar alındı. Uzaktan çalışma ile birlikte değişen gereksinimlere uyum sağlanması ve mevcut yapının hem güvenlik hem de sürdürülebilirlik açısından iyileştirilmesi çalışmalarının daha da önem kazanmasının yanında bilgi teknolojileri ile ilişkili riskler de beraberinde gelişmeye ve ilerlemeye devam etmektedir.

Salgının süregeldiği dönem içerisinde siber güvenlik risklerinin yönetimi ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınması kurumların mevcut gündemlerinden düşmemesi gereken maddeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede küresel salgın sonrasında ulusal bilişim güvenliği kapsamında mevcut durum değerlendirilmekte olup, değişen alışkanlıklar doğrultusunda alınan ve alınması gereken önlemler ile dijital dönüşüm süreci doğrultusunda yapılan çalışmalar aktarılmaktadır.

Tolga Mataracıoğlu, Kerim Can Kalıpcıoğlu, Süleyman Muhammed Arıkan, Gökhan Işık, Yasemin Demiral, Derya Cincioğlu, Prof. Dr. Hacı Ali Mantar
DOI: 10.53478/TUBA.2020.065