Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Küresel Salgın Sonrasında Ekonomi ve Finansta Türkiye: Alternatifler ve Fırsatlar

COVID-19 küresel salgını tüm dünyada köklü değişikliklere sebep olmaktadır. Salgın sürecinin ekonomik, finansal ve ticari olarak sebep olduğu değişim ve dönüşümün salgın sonrası dönemde de devam edeceği öngörülmektedir. Bu değişim ve dönüşüm ülkeler için risk ve tehditler içerdiği gibi her ülkenin özelliklerine göre alternatifler ve fırsatlar da sunmaktadır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bu durum pandemi sonrası dönemde büyüme ve kalkınma için yeni imkânlar doğurmuştur. Türkiye, uzun süredir ekonomik ve finansal anlamda potansiyelini yakalama gayreti içerisindeydi. Fakat COVID- 19 küresel salgını tüm dünyada yeni bir dönemi beraberinde getirdi. Bu dönem tüm ülkeler için içerisinde yeni meydan okumalar barındırıyor. Türkiye de bu meydan okumalar ile yüzleşmek ve optimum çözümler üretmek durumundadır. Bu çalışmada Türkiye’nin küresel salgın sonrası dönemde ekonomik ve finansal olarak önünde bulunan fırsatlar genel özellikleri itibariyle irdelenecektir. Türkiye’nin yeni dönemde izlemesi gereken ekonomi politikalarına yönelik önerilerde bulunulacaktır.

Dr. Cem Korkut
DOI: 10.53478/TUBA.2020.049