Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Küresel Salgın Sonrası Gıda Kaynakları ve Gıda Güvenliği

Çin’in Wuhan şehrinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan yeni koronavirüs (SARS-CoV-2), COVID-19 hastalık etmeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Koronavirüs, büyük bir küresel salgına yol açarak dünyada pek çok kişinin ölümüne neden olmuştur. Büyük ölçekli bir salgın olmasına rağmen, bugüne kadar COVID-19’un gıda tüketimi yoluyla bulaştığına dair herhangi bir rapor veya veri bulunmamaktadır. Ancak enfekte bir kişi tarafından teması sonucunda gıda, dolaylı olarak bulaşıya yol açabilmektedir. Tüm bu durumlar insanların ellerini yıkamaları konusunda yetkililerin önerilerine neden uymaları gerektiğini açıklamaktadır. Bu çalışmada SARS-CoV-2 virüsünün gıdalarda bulunabilirliğine dair olası riskler, gıda sistemi üzerine etkileri, işletmelerin virüs nedeniyle oluşabilecek kontaminasyonu ve yayılımı önleme noktasında uygulaması gereken yöntemler, salgın sürecinde gıda güvenliği kapsamında iyi hijyen uygulamalarının önemi ve bu süreçte tüketicinin rolü tartışılarak pandemi sürecinde gıda güvenliğinin ve iyi hijyen uygulamalarının önemi vurgulanmıştır.

Prof. Dr. Kazım Şahin, Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu
DOI: 10.53478/TUBA.2020.066