Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

Küresel Salgın Sonrası Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Yapay Zekâ

Bu makalenin amacı COVID-19 salgını ve etkilerini bilişim teknolojileri açısından değerlendirmektir. Makalede ilk olarak, COVID-19 salgını ile mücadelede bilişim teknolojilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin uygumalar tartışılmış, örnekler verilmiştir. İkinci olarak, COVID-19 salgını sonrasında oluşması beklenen toplumsal ve ekonomik yeni normalin belirlenmesinde bilişim teknolojilerinin rolü tartışılmıştır. Makalede öne sürülen görüş, bilişim ve iletişim teknolojilerinin COVID-19 salgınından bağımsız olarak, toplumsal ve ekonomik hayatın her alanını dönüştürmekte olduğudur; COVID-19 yalnızca bu dönüşümü hızlandırıcı etkiler yapmıştır.

Prof. Dr. Erdal Arıkan
DOI: 10.53478/TUBA.2020.064