Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

COVID-19 Süreci-Sonrası: Teolojik ve Teo-Politik Gelişmeler

COVID-19 sürecinde ve sonrasında siyasî, ekonomik, psikolojik ve sosyo-kültürel olarak pek çok değişim-gelişme yaşanmaktadır. Bu gelişme-değişimin COVID-19 sonrasında (post-COVID-19) devam edeceği ilgili analiz ve araştırmalarda görülmektedir. Nitekim COVID-19 öncesi-COVID-19 sonrası tarzında bir dönemlendirme olduğu ve dünyanın pek çok açıdan başka bir yöne evirileceği de ifade ediliyor. COVID-19 süreci ve sonrasındaki bu değişim-dönüşümlerin dini-teolojik anlayış, pratik ve tartışmaları da alabildiğine etkilediği-etkileyeceği aşikârdır. Bu çalışma, COVID-19 sürecinde Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar arasında hastalık-salgına dair bazı teolojik tartışmalar ile COVID-19 sonrasında ortaya çıkacak muhtemel bazı teolojik ve teo-politik gelişmelere dair değerlendirmeleri içermektedir. Bu meyanda önce İslâm başta olmak üzere, dinlerin hastalık-salgına genel bakışı, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm özelinde ele alınmış, ardından da COVID-19 sürecinde her üç dindeki bazı teolojik-teo-politik tutumlara dair tartışmalar irdelenmiştir. Son olarak ise, COVID-19 süreci-sonrasındaki bazı muhtemel teolojik fırsatlar ve meydan okumalar kısa açıklamalarla ele alınmıştır.

Prof. Dr. Özcan Hıdır
DOI: 10.53478/TUBA.2020.059