Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

COVID-19 Sonrasında Yönetsel Kapasite: Demokrasi Bağlamında Devletlerin Geleceği

Devletler çok eski tarihsel geçmişe sahip olgular olarak farklı formlarla ortaya çıkmışlardır. Tarihsel gelişim süreci içinde devletlerin nicel ve fonksiyonel olarak genişleme eğiliminde oldukları görülmektedir. Buna karşılık küreselleşme sürecinin devletlerin bu konumunu aşındırdığı iddiaları 1990’lı yıllardan sonra sıklıkla gündeme getirilmiştir. Buna karşılık son dönemde ortaya çıkan gelişmeler ise devletin önemini koruduğuna işaret etmektedir. COVID-19 pandemisi devletin tekrar güçlendiğine ilişkin bu gelişmelerden biridir. COVID-19 pandemisi sağlık sektöründen, ekonomik ve siyasal istikrara, sosyal ilişkilere kadar pek çok konuda bir değişim sürecini tetiklemiştir. Salgın, devletin gelecekteki rolü konusunda da yeni tartışmaları gündeme taşımıştır. Bu tartışmalar hem devletin yeniden yapılandırılmasını, hem de demokrasi ile ilişkisini içermektedir. Bu çalışmada öncelikle devletin özerkliği konusundaki yaklaşımlar ele alınmakta, küreselleşme süreci ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra devlet ve demokrasi konusundaki öne çıkan kavramlar analiz edilmektedir. Daha sonra COVID-19’un çok yönlü etkileri ışığında devletin yeni rolü belirlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmada devletlerin kurumsal kapasitesi ve demokrasi ile ilişkisi temelinde dört farklı model üzerinden potansiyel olasılıklar ele alınmaktadır.

Prof. Dr. Haluk Alkan
DOI: 10.53478/TUBA.2020.035