Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği

COVID-19 Salgınının Dünya Ekonomisini Etkilemesinde Belirsizlik ve Güven Kavramsallaştırması

Bu çalışma uzun dönemli analizler için kısa dönemli olayların, hikâyelerin, anlatı ve gerçeklerin dışında kavramlara ihtiyaç duyduğumuzu vurgulamaktadır. Kısa dönemde olaylar ve yeni gelen veriler önemli olabilir. Fakat bu verilerin, gerçekleşen olayların topluca bir mana ifade edebilmesi için teori kurma çabalarına ihtiyacımız var. Teoriler ise bir takım kavramlar ile daha doğru kurgulanabilir ve daha iyi anlatılabilir. Bu çalışmada özellikle iktisadi alanda uzun dönemli eğilimleri anlamamız ve kısa dönemde açıklamaları yapılan olayları bir perspektife oturtabilmemiz için iki kavramdan yararlanılmıştır. Bu kavramlar birbirleriyle çok yakından ilişkili olan belirsizlik ve güven tabirleridir. Bu makalede öncelikle COVID-19 sonrasında ortaya çıkan belirsizlik noktalarına dikkat çekilmiştir. Bu belirsizlikler COVID-19 salgınının yayılmasına dair belirsizlikler olduğu kadar küresel ölçekte yönetişim belirsizliklerini de içermektedir. Küresel üretim zincirlerindeki belirsizlik zaman içinde yerini tüketim belirsizliğine bırakmıştır. Tüm bu belirsizliklere karşı küresel düzeyde güven tesis eden küresel yönetişim ağlarının eksikliği vurgulanmıştır. Ülkeler düzeyinde de devlet, hükümet ve birey arasındaki güven ve güvensizlik ilişkileri COVID-19 salgını sonrasında daha görünür olmuştur. Bu çalışmadaki belirsizlik ve güven kavramları COVID-19 krizini anlama ve kavramsallaştırma çabalarında kullanılmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan
DOI: 10.53478/TUBA.2020.047